dzisiaj jest: 16 kwietnia 2024 r.   ::    imieniny: Julia, Erwina, Benedykt

ikona facebookikona youtubeikona tłumacz języka migowegoikona login

baner top pomoc osobom niepelnosprawnym

baner top geodezja

baner top internetowa rezerwacja wizyt wtk

Monitoring Powodziowy Powiatu Tarnowskiego

Warsztat Terapii Zajęciowej, Zakład Aktywności Zawodowej

Warsztat Terapii Zajęciowej

Warsztaty terapii zajęciowej są ogniwem łączącym szkolnictwo specjalne z rynkiem pracy. Stanowią konkretną formę przysposobienia do pracy uczniów szkół specjalnych, którzy nie rokują nadziei na postęp w zasadniczej szkole specjalnej. Realizacji celów związanych z szeroko rozumianą rehabilitacją służy stosowanie technik terapii zajęciowej zmierzających do usamodzielnienia uczestników poprzez wyposażenie ich w umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, a także rozwijania psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

W powiecie tarnowskim funkcjonują cztery Warsztaty Terapii Zajęciowej:

  • Warsztat Terapii Zajęciowej działający przy Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowym "Piast" im. Wincentego Witosa w Woli Rzędzińskiej
    Więcej informacji: http://wtzwolarzedzinska.blogspot.com

Zakład Aktywności Zawodowej

Formą oparcia społecznego, stanowiącą ogniwo pośrednie pomiędzy warsztatami terapii zajęciowej a otwartym rynkiem pracy, są zakłady aktywności zawodowej. Tworzy się je celem zatrudnienia osób niepełnosprawnych, a także przygotowania ich do życia w otwartym środowisku poprzez rehabilitację zawodową i społeczną oraz pomocy w realizacji pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę ich indywidualnych możliwości. W zakładach aktywności zatrudniane są osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe albo chorobę psychiczną.

Na terenie powiatu tarnowskiego funkcjonuje jeden Zakład Aktywności Zawodowej:

  • Zakład Aktywności Zawodowej działający przy Stowarzyszeniu Kulturalno Oświatowym "PIAST" im. Wincentego Witosa w Woli Rzędzińskiej
    Więcej informacji: http://www.zaz.piast.org.pl

Tłumacz Google

baner bottom 01 bip

baner bottom 01 infocar

centrum paderewskiego kasna dolna

toikiwop

strefa przedsiebiorcy

dwdjt