dzisiaj jest: 28 lutego 2024 r.   ::    imieniny: Makary, Prokop, Hilary

ikona facebookikona youtubeikona tłumacz języka migowegoikona login

 • Żołnierzy Niezłomnych uczcimy podczas spotkania w Tuchowie

  Żołnierzy Niezłomnych uczcimy podczas spotkania w Tuchowie

 • Pośmiertne uhonorowanie Witosa oraz pożegnanie sekretarza i skarbnika

  Pośmiertne uhonorowanie Witosa oraz pożegnanie sekretarza i skarbnika

 • Oświadczenie Starosty Powiatu Tarnowskiego Romana Łucarza wobec zastosowania względem niego tymczasowego aresztowania oraz przedstawienia zarzutów

  Oświadczenie Starosty Powiatu Tarnowskiego Romana Łucarza wobec zastosowania względem niego tymczasowego aresztowania oraz przedstawienia zarzutów

 • Podpisanie umów na zadania drogowe

  Podpisanie umów na zadania drogowe

 • Wybierz

  Wybierz "Małopolską Wieś"Żołnierzy Niezłomnych uczcimy podczas spotkania w Tuchowie

Żołnierzy Niezłomnych uczcimy podczas spotkania w Tuchowie Tradycją Powiatu Tarnowskiego stało się już, iż samorząd powiatowy organizuje regionalne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy, zapraszając mieszkańców do refleksji nad losami tych, których w historii Polski określamy mianem „Wyklętych” i „Niezłomnych”. W bieżącym roku dedykowane spotkanie odbędzie się w dniu 1 marca 2024r. w Centrum Kultury w Tuchowie. Czytaj więcej...


Pośmiertne uhonorowanie Witosa oraz pożegnanie sekretarza i skarbnika

Pośmiertne uhonorowanie Witosa oraz pożegnanie sekretarza i skarbnika Wicestarosta tarnowski Jacek Hudyma i przewodniczący Rady Powiatu Paweł Smoleń wręczyli prawnukowi Wincentego Witosa tytuł Honorowego Obywatela Powiatu Tarnowskiego, który pośmiertnie byłemu trzykrotnemu premierowi II RP i wybitnemu przywódcy chłopów polskich przyznali radni podczas sesji pod koniec stycznia 2024 r. Czytaj więcej...


Oświadczenie Starosty Powiatu Tarnowskiego Romana Łucarza wobec zastosowania względem niego tymczasowego aresztowania oraz przedstawienia zarzutów

Oświadczenie Starosty Powiatu Tarnowskiego Romana Łucarza wobec zastosowania względem niego tymczasowego aresztowania oraz przedstawienia zarzutów Tarnów, dnia 27 lutego 2024 r. "Na wstępie pragnę podziękować wszystkim, którzy w czasie prowadzonego postępowania prokuratorskiego wstrzymali się od komentarzy i nie osądzali mnie. Wsparcie jakie otrzymałem ze strony rodziny, mieszkańców, przyjaciół i moich współpracowników motywuje mnie do dalszego działania, za co chciałbym wszystkim raz jeszcze serdecznie podziękować.   Czytaj więcej...


Podpisanie umów na zadania drogowe

Podpisanie umów na zadania drogowe W Delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie odbyło się spotkanie, podczas którego samorządowcy zawarli umowy z Wojewodą Małopolskim Krzysztofem Janem Klęczarem na dofinansowanie inwestycji dzięki promesie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przyznanej przez poprzedni rząd Premiera Mateusza Morawieckiego. Czytaj więcej...


Wybierz "Małopolską Wieś"

Wybierz Województwo Małopolskie ogłosiło już ósmą edycję konkursu "Małopolska Wieś". Głównym założeniem konkursu jest wyróżnienie sołectw aktywnie działających na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi i poprawy jakości życia jej mieszkańców. Konkurs jest organizowany w trzech kategoriach: Najpiękniejsza Małopolska Wieś, Nowatorska Małopolska Wieś i Małopolska Wieś w Sieci. Czytaj więcej...
Previous
Next

baner top pomoc osobom niepelnosprawnym

baner top geodezja

baner top internetowa rezerwacja wizyt wtk

Monitoring Powodziowy Powiatu Tarnowskiego

Materiały Promocyjne

Zarządzenie Nr 31.2018 Starosty Tarnowskiego z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie określenia zasad wydawania upominków oraz materiałów i wydawnictw promocyjno-informacyjnych

Na podstawie art. 34 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.) oraz § 7 ust. 1 pkt 9 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowie stanowiącego załącznik do uchwały nr 1896.2017 Zarządu Powiatu Tamowskiego z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowie, zmienionej Uchwałą Nr 2617.2017 Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku, Uchwałą Nr 2701.2018 Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 24 stycznia 2018 roku, Uchwałą Nr 2934.2018 Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 9 maja 2018 roku oraz Uchwałą Nr 2953.2018 Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 16 maja 2018 roku, zarządza się co następuje:

§ 1

1. Upominki wydaje się za zgodą Starosty, Wicestarosty oraz Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Tarnowie.
2. Materiały i wydawnictwa promocyjno-informacyjne Powiatu Tarnowskiego wydaje się wyłącznie Członkom Zarządu Powiatu, Przewodniczącemu Rady Powiatu oraz kierownikom komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowie.

§ 2

Zgodę na wydanie materiałów i wydawnictw promocyjno-informacyjnych kierownikom komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowie podejmuje nadzorujący je Członek Zarządu Powiatu.

§ 3

1. Wydanie upominków odnotowuje się każdorazowo w prowadzonej do tego celu ewidencji według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Wydanie materiałów i wydawnictw promocyjno-informacyjnych odnotowuje się każdorazowo w prowadzonej do tego celu ewidencji według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji.

§ 5

Traci moc zarządzenie nr 3.2016 Starosty Tarnowskiego z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie określenia zasad wydawania materiałów i wydawnictwa promocyjno-informacyjnych.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Roman Łucarz

Tłumacz Google

baner bottom 01 bip

baner bottom 01 infocar

centrum paderewskiego kasna dolna

toikiwop

strefa przedsiebiorcy

dwdjt