dzisiaj jest: 22 kwietnia 2024 r.   ::    imieniny: Kaja, Leon, Łukasz

ikona facebookikona youtubeikona tłumacz języka migowegoikona login

Zawilec Gajowy, Kokorycz
Dwór I.J. Paderewskiego w Kąśnej Dolnej
Panorama Tuchowa z widokiem na Bazylikę Mniejszą pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
Pałac Janowice w Janowicach k. Zakliczyna
Zawilec Gajowy, KokoryczPark Krajobrazowy Pasma Brzanki

baner top pomoc osobom niepelnosprawnym

baner top geodezja

baner top internetowa rezerwacja wizyt wtk

Monitoring Powodziowy Powiatu Tarnowskiego

Konferencja popularno-naukowa w 70. rocznicę powołania Armii Krajowej

konferencja ak 70 rocznica 01 mini„Stanowicie Armię Krajową…” – pod takim tytułem odbyła się w Tarnowie 17 kwietnia 2012 r. konferencja popularno-naukowa z okazji 70. rocznicy przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Konferencję zorganizowało Starostwo Powiatowe w Tarnowie, Małopolskie Kuratorium Oświaty, Zarząd Okręgu Tarnów Światowego Związku Żołnierzy AK oraz Tarnowski Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego.

„Stanowicie Armię Krajową…” to parafraza fragmentu rozkazu gen. Władysława Sikorskiego o powołaniu Armii Krajowej 14 lutego 1942 roku, w którym Naczelny Wódz pisał do żołnierzy podziemnej armii: „znoszę dla użytku zewnętrznego nazwę ZWZ. Wszyscy żołnierze w czynnej służbie wojskowej w Kraju stanowią Armię Krajową podległą Panu Generałowi, jako jej dowódcy”. Cytat ten stał się mottem przewodnim konferencji.

Spotkanie rozpoczęło się od wspólnego odśpiewania hymnu państwowego. Po nim głos zabrał Starosta Tarnowski Mieczysław Kras, który otworzył konferencję oraz powitał uczestników. Starosta w swoim wystąpieniu podkreślił, że Armia Krajowa była konspiracyjnym Wojskiem Polskim, walczącym z okupantami o wolność i suwerenność kraju – „Armia Krajowa jest fundamentem naszego narodowego mitu, tradycji. Jest symbolem, do którego odwołujemy się także współcześnie w obliczu niedoskonałości i kruchości naszej wolności” – spuentował Starosta.

Następnie Małopolski Wicekurator Oświaty, Grzegorz Baran, zwrócił się do zebranych podkreślając znaczenie wysiłków Armii Krajowej na drodze do niepodległości naszej ojczyzny.

Miłym akcentem uroczystości było uhonorowanie Prezesa Zarządu Tarnów Światowego Związku Żołnierzy AK, płk rez. Zdzisława Baszaka, nowoustanowionym odznaczeniem „Za Zasługi dla ŚZŻAK” oraz Legitymacją Honorowego Członka Klubów Historycznych im. Armii Krajowej. Ceremonii wręczenia dokonał dr Piotr Kurek, wiceprezes Zarządu Głównego ŚZŻAK.

Spośród przybyłych gości, głos zabrała poseł na Sejm RP, Urszula Augustyn oraz zastępca prezydenta miasta Tarnowa, Krystyna Latała.

Część oficjalną zakończył występ artystyczny uczniów z Publicznego Gimnazjum im. Armii Krajowej w Rzuchowej. Warto przypomnieć, że szkoła ta 3 marca br. przyjęła imię Armii Krajowej i dołączyła do grona rodzin związanych osobą patrona z Polskim Państwem Podziemnym i jej bohaterami.

W części wykładowej, uczestnicy wysłuchali trzech wykładów poświęconych historii Armii Krajowej. Prof. dr hab. Grzegorz Ostasz z Politechniki Rzeszowskiej przedstawił Zarys dziejów Okręgu Kraków SZP-ZWZ-AK krypt. „Gobelin”, „Godło”, „Muzeum”. Krzysztof Tochman z rzeszowskiego Oddziału IPN wygłosił referat Cichociemni z tarnowskiego, a prof. dr hab. Tomasz Balbus z wrocławskiego oddziału IPN, referat „Postać naczelna”. Pułkownik Franciszek Niepokólczycki (1900-1974), szef Związku Odwetu, organizator Kedywu KG AK, Prezes Zarządu Głównego WiN, więzień bezpieki.

Po części wykładowej dyrektor Delegatury Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Tarnowie, Urszula Blicharz, przedstawiła informację o szkołach noszących imię związane z AK lub jej bohaterami, a także o istniejących na terenie Okręgu ŚZŻAK Tarnów szkolnych Klubach Historycznych im. Armii Krajowej. Było to wstępem do następnego punktu konferencji, jakim było podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Okręgiem Tarnów Światowego Związku Żołnierzy AK, reprezentowanym przez płk rez. Zdzisława Baszaka a Małopolskim Kuratorium Oświaty, reprezentowanym przez wicekuratora Grzegorza Barana. Przedmiotem zawiązanej współpracy jest upowszechniane w szkołach i placówkach nadzorowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty na terenie Województwa Małopolskiego, wiedzy historycznej opartej o najnowsze badania naukowe i dokumenty dotyczące dziejów Polski i losów obywateli w latach 1939-1989 oraz upowszechnianie tradycji i dziedzictwa ideowego Armii Krajowej.

Na zakończenie konferencji odbył się premierowy pokaz filmu dokumentalnego zrealizowanego przez Telewizję Internetową IMAV, na zlecenie Starostwa Powiatowego w Tarnowie. Film „Niech nas wiedzie ten sam Orzeł Biały…” – z dziejów Okręgu Tarnów Światowego Związku Żołnierzy AK, jest poświęcony historii Okręgu Tarnów Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Dokument będzie można zobaczyć w ogólnopolskim paśmie Amazing w czwartek 19.04.2012 o godz. 2015 i 2215 oraz w piątek 20.04.2012 o godz. 900.

konferencja ak 70 rocznica 02

konferencja ak 70 rocznica 03

konferencja ak 70 rocznica 04

konferencja ak 70 rocznica 05

ZOBACZ ZDJĘCIA ikona_galeria

Tłumacz Google

baner bottom 01 bip

baner bottom 01 infocar

centrum paderewskiego kasna dolna

toikiwop

strefa przedsiebiorcy

dwdjt