dzisiaj jest: 17 kwietnia 2024 r.   ::    imieniny: Klara, Robert, Rudolf

ikona facebookikona youtubeikona tłumacz języka migowegoikona login

baner top pomoc osobom niepelnosprawnym

baner top geodezja

baner top internetowa rezerwacja wizyt wtk

Monitoring Powodziowy Powiatu Tarnowskiego

Szwajcarsko–Polski Program Współpracy

Ruszyła rozbudowa DPS w Nowodworzu

ruszyla rozbudowa dps nowodworze miniW dzień po podpisaniu umowy na rozbudowę budynku Domu Pomocy Społecznej w Nowodworzu, na przyszłym placu budowy pojawili się pracownicy wykonawcy, którzy przystąpili do przygotowywania terenu pod realizację tej ważnej, powiatowej inwestycji. Rozbudowa jest realizowana w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”, a fundusze pochodzą ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz środków własnych Powiatu Tarnowskiego. Zakończenie realizacji prac inwestycyjnych planowane jest na połowę września 2014 roku.

Zakładany zakres prac budowlanych przy rozbudowie budynku DPS w Nowodworzu zakłada dobudowę nowego skrzydła mieszkalnego, o kubaturze 5 913 m3 i powierzchni użytkowej 1 350,12 m2. Warto podkreślić, iż w nowym budynku znajdą się także pracownie terapeutyczne: ceramiczna, edukacyjno-komputerowa, twórczości artystycznej, choreoterapii i stolarska. Rozbudowana zostanie również stołówka w istniejącym budynku. Nowe pomieszczenia oraz sale rehabilitacyjne uzyskają pełne wyposażenie. Ponadto zagospodarowany zostanie teren przy nowym obiekcie, między innymi poprzez dobudowę fragmentu drogi wewnętrznej, mającej pełnić funkcje przeciwpożarowe.

ruszyla rozbudowa dps nowodworze 1
Prace budowlane realizuje Przedsiębiorstwo Budowlano-Projektowe Edward Solak z Rzuchowej, które zostało wyłonione w postępowaniu przetargowym o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego. 5 października Starosta Tarnowski Roman Łucarz oraz Wicestarosta Tarnowski Mirosław Banach podpisali umowę z wykonawcą na rozbudowę budynku DPS w Nowodworzu.

Projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” zakłada również działania zmierzające do podniesienia jakości opieki w placówce i zwiększenia kompetencji jej pracowników poprzez cykl szkoleń i kursów w obszarze technik komunikacji interpersonalnej i budowania relacji z osobami psychicznie chorymi, walki z uzależnieniami podopiecznych, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych, stosowania nowoczesnych technik i metod leczniczo-rehabilitacyjnych, a także cykl warsztatów szkoleniowych z zakresu nowoczesnych form terapii zajęciowej. Trzy osoby pracujące bezpośrednio z pensjonariuszami odbędą studia podyplomowe w celu uzyskania dodatkowych kwalifikacji, niezbędnych do prawidłowego organizowania życia i funkcjonowania w środowisku osób psychicznie chorych. Przewidziane zostały także szkolenia podnoszące kompetencje kadry administracyjnej ośrodka.

- Projekt, którego realizację rozpoczęliśmy ma na celu poprawę jakości usług opieki społecznej na terenie Powiatu Tarnowskiego oraz zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na integrację ze społeczeństwem. Przede wszystkim jednak skupia się na polepszeniu warunków bytowych mieszkańców DPS w Nowodworzu, a także zwiększeniu dostępności usług w tej placówce. - mówi nadzorujący pomoc społeczną i inwestycje Wicestarosta Tarnowski Mirosław Banach.

- Chcemy, aby realizacja tej inwestycji powiatowej przebiegała sprawnie i terminowo. Umowa z wykonawcą zakłada zakończenie rozbudowy i prac budowlanych, związanych z częścią inwestycyjną projektu, do 15 września 2014 r. - dodaje Wicestarosta.

Koszt całkowity projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” wynosi blisko 3 080 000 zł z czego ponad 2 700 000 zł to koszty inwestycyjne. 85% środków pochodzi z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Pozostałe 15% - ponad 450 000 to wkład własny Powiatu Tarnowskiego.

ruszyla rozbudowa dps nowodworze 2

Tłumacz Google

baner bottom 01 bip

baner bottom 01 infocar

centrum paderewskiego kasna dolna

toikiwop

strefa przedsiebiorcy

dwdjt