dzisiaj jest: 2 grudnia 2023 r.   ::    imieniny: Balbina, Paulina, Bibiana

ikona facebookikona youtubeikona tłumacz języka migowegoikona login

baner top pomoc osobom niepelnosprawnym

baner top geodezja

baner top internetowa rezerwacja wizyt wtk

Monitoring Powodziowy Powiatu Tarnowskiego

Programy Unii Europejskiej

"Nasz Region, Nasza Tradycja - Nasze Dziedzictwo"

logo fepr malopolska pt ueefrr

Powiat Tarnowski otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn.: "Nasz Region, Nasza Tradycja – Nasze Dziedzictwo" współfinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Poddziałania 6.1.3. Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt znalazł się na wysokiej 9 pozycji w liście rankingowej Województwa Małopolskiego, w związku z czym został zatwierdzony przez Zarząd Województwa Małopolskiego do dofinansowania.

Celem projektu jest upowszechnienie dziedzictwa niematerialnego regionu tarnowskiego. Okres realizacji projektu: 1 maja 2017 – 31 grudnia 2019 r.

Projekt skierowany jest do mieszkańców Regionu Tarnowskiego a w szczególności do uczniów szkół: ZSP Ryglice, CKZiU Tuchów, ZSP Żabno, ZSOiZ Gromnik, ZSOiZ Ciężkowice, ZSLiT Wojnicz, LO Tuchów, wychowanków SOSW w Zbylitowskiej Górze, Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Promyk” w Rzuchowej, Domów Pomocy Społecznej w Karwodrzy, Nowodworzu, Sieradzy, Stróże, członkiń Kół Gospodyń Wiejskich, Grup Wieńcowych i mieszkańców gmin Powiatu Tarnowskiego.

W ramach projektu zaplanowano wydanie trzech publikacji: „Nasz Region. Nasza Tradycja .Nasze Dziedzictwo”, "Tradycje kulinarne regionu tarnowskiego", "Podania i legendy regionu tarnowskiego" oraz otwarte warsztaty kulinarne i rękodzieła dla mieszkańców powiatu organizowane podczas dożynek powiatowych. Zaplanowano również warsztaty folklorystyczne, kulinarne i dokumentowania dziedzictwa regionalnego w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu, domach pomocy społecznej, SOSW i Promyku. We wszystkich gminach powiatu zostaną przeprowadzone warsztaty robienia wieńca dożynkowego.

Wartość projektu to 609 961,02 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w wysokości 457 470,74 zł, co stanowi 75% dofinansowania oraz wkład własny Powiatu Tarnowskiego w wysokości 152 490,28 zł., co stanowi 25% wartości projektu.


Regulamin rekrutacji do udziału w Warsztatach pn. "Plon niesiemy Plon - obrzędowość dożynkowa przykładem zachowania cech regionu".


W związku z rozpoczęciem 01.05.2017r. realizacji projektu pn.: "Nasz Region, Nasza Tradycja – Nasze Dziedzictwo” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.1.3. Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego, Powiat Tarnowski ogłasza rozpoczęcie naboru na warsztaty folklorystyczne dla wychowawców/terapeutów/instruktorów zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej w Karwodrzy, Domu Pomocy Społecznej w Stróżach, Domu Pomocy Społecznej w Sieradzy, Domu Pomocy Społecznej w Nowodworzu oraz Placówce Opiekuńczo Wychowawczej Promyk w Rzuchowej.

Celem warsztatów jest wyposażenie uczestników w odpowiednią wiedzę dotyczącą dziedzictwa niematerialnego regionu tarnowskiego tak aby w przyszłości mogli sami przeprowadzać warsztaty dla podopiecznych . Warsztaty będą obejmowały zagadnienia o tematyce folklorystycznej - m.in tradycyjne tańce czy przyśpiewki ludowe, tematyce kulinarnej - jak tradycyjne potrawy regionalne, oraz zagadnienia związane z wyrobem rękodzieła ludowego charakterystycznego dla regionu tarnowskiego.

Rekrutacja do udziału w warsztatach odbywa się od 27 lipca do 9 sierpnia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Tarnowie ul. Narutowicza 38, 33-100 pokój 306 lub poprzez przesłanie formularza rekrutacyjnego pocztą na podany powyżej adres.

Informacje o prowadzonej rekrutacji oraz formularze w wersji elektronicznej dostępne są na stronie internetowej Powiatu Tarnowskiego www.powiat.tarnow.pl w zakładce Programy Pomocowe/Programy Unii Europejskiej/ Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego/„Nasz Region, Nasza Tradycja - Nasze Dziedzictwo”.


W związku z realizacją przez Powiat Tarnowski projektu "Nasz Region, Nasza Tradycja – Nasze Dziedzictwo” w ramach Poddziałania 6.1.3 Rozwój Instytucji Kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego RPO WM na lata 2014-2020  trwa rekrutacja  do udziału w warsztatach:

 • „Poznaję swój region”- dokumentowanie dziedzictwa kulturowego regionu tarnowskiego
  Celem warsztatów jest pogłębienie wiedzy o własnym regionie, umocnienie tożsamości lokalnej i regionalnej i ukształtowanie w młodzieży poczucia regionalnej tożsamości i identyfikacji  z kulturą Regionu Tarnowskiego poprzez umiejętne jej dokumentowanie.  Warsztaty prowadzone będą przez etnografów oraz dziennikarzy i kierowane są do  uczniów  szkół ponadpodstawowych (ZSP Żabno, ZSOiZ Ciężkowice, LO Tuchów, ZSP Zakliczyn, CKZiU Tuchów, ZSP Ryglice, POW Promyk Rzuchowa).
 • Warsztaty folklorystyczne pn. ”Oj dana dana”
  Celem warsztatów będzie upowszechnienie dziedzictwa niematerialnego i kształtowanie poczucia lokalnej  tożsamości i przynależności kulturowej i przywiązania do własnej małej ojczyzny. Podczas warsztatów prowadzonych przez choreografów, instruktorów tańców folklorystycznych, uczestnicy zdobędą umiejętności wykonywania najbardziej charakterystycznych dla regionu tarnowskiego tańców, poznają także elementy strojów ludowych charakterystycznych dla poszczególnych grup etnograficznych i zdobędą umiejętności ich rozróżniania. Warsztaty przeznaczone są dla uczniów szkół ponadpodstawowych (ZSOiZ Ciężkowice, LO Tuchów, ZSP Zakliczyn, ZSP Ryglice, SOSW Zbylitowska Góra, POW Promyk Rzuchowa).
 • Warsztaty kuchni regionalnej „A proziok, to co?
  Celem warsztatów kulinarnych jest zachowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego  poprzez znajomość i propagowanie tradycyjnej kuchni regionu tarnowskiego. Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli okazję nauczyć się przygotowywać tradycyjne potrawy regionu tarnowskiego oraz zapoznać się z regionalnymi i tradycyjnymi produktami i daniami naszego regionu. Warsztaty przeznaczone dla uczniów szkół ponadpodstawowych (ZSOiZ Cieżkowice, LO Tuchów, ZSP Zakliczyn, ZSLiT Wojnicz, CKZiU Tuchów, ZSP Ryglice, SOSW Zbylitowska Góra, POW Promyk Rzuchowa).
 • Warsztaty rękodzieła - plastyka obrzędowa charakterystyczna dla regionu tarnowskiego
   Celem warsztatów jest  pielęgnowanie tradycji regionu poprzez ożywienie i popularyzację dziedziny rękodzieła ludowego związaną z tzw. plastyką obrzędową, w tym zwłaszcza wyrobów zaliczanych do tzw. „plastyki obrzędowej” charakterystycznej dla regionu tarnowskiego. Warsztaty będą obejmowały praktykę związaną z cyklem świąt dorocznych  i rodzinnych oraz innymi zwyczajami praktykowanymi przez społeczności lokalne. Warsztaty będą prowadzone dla wychowanków SOSW  w Zbylitowskiej Górze.

Zgłoszenia do warsztatów należy dokonać poprzez wypełnienie  stosownych dokumentów (załącznik nr 1  oraz oświadczenia) - do pobrania w placówkach wymienionych w regulaminie projektu oraz na stronie Powiatu. Regulamin projektu jest dostępny na stronie Powiatu w zakładce Programy Pomocowe Unii Europejskiej.  Zgłoszenia przyjmowane są do  4 października  w placówkach biorących udział w projekcie. Dokładne harmonogram warsztatów zostanie podany w późniejszym terminie.


W związku z rozpoczętą 01.05.2017r. realizacją projektu „Nasz Region, Nasza Tradycja – Nasze Dziedzictwo” Oś 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego Powiat Tarnowski ogłasza rekrutację do udziału  w projekcie dla mieszkańców/mieszkanek, osób uczęszczających do DPS/ŚDS/WTZ Nowodworze/Sieradza/Stróże/Karwodrza na warsztaty pod nazwą  ”Oj dana dana”,  warsztaty kuchni regionalnej „A proziok, to co?” oraz w warsztatach rękodzieła- plastyka obrzędowa charakterystyczna dla regionu tarnowskiego.

Rekrutacja do udziału w I edycji warsztatów odbywa się od 21.03.2018 r. do 03.04.2018 r.

W w/w placówkach po przeprowadzonej diagnozie realizowane będą następujące warsztaty:

Warsztaty pn.”Oj dana dana” - Zasadniczym celem tych warsztatów będzie upowszechnienie dziedzictwa niematerialnego, będącego często warunkiem zachowania własnej kultury i tożsamości. Celem pośrednim  tych warsztatów jest także kształtowanie postaw ukierunkowanych na pielęgnowanie i pomnażanie regionalnego dziedzictwa niematerialnego. Podczas warsztatów uczestnicy warsztatów zdobędą umiejętności wykonywania najbardziej charakterystycznych dla Regionu tarnowskiego tańców, poznają także elementy strojów ludowych charakterystycznych dla poszczególnych grup etnograficznych i zdobędą umiejętności  ich rozróżniania. Uczestnicy warsztatów nauczą się śpiewać ludowe pieśni charakterystyczne dla Regionu Tarnowskiego. Poznają także historyczne aspekty przyśpiewek ludowych, dowiedzą się jakie znaczenie i zasadność miało ich wykonywanie podczas prezentacji wieńca dożynkowego, poznają tym samym także niektóre słowa gwary ludowej ich znaczenie i wymowę.

Warsztaty kuchni regionalnej „A proziok, to co? - Celem warsztatów kulinarnych jest zachowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego, które ma wpływ również na tworzenie silnego społeczeństwa obywatelskiego poprzez poznawanie i przygotowywanie tradycyjnych potraw Regionu tarnowskiego oraz kultywowanie tradycji kulinarnej Regionu Tarnowskiego. Sztuka kulinarna od niepamiętnych czasów odgrywa bardzo ważną rolę w życiu każdego człowieka, łączy pokolenia i przekazuje tradycję pozwalając pogłębić więzi uczuciowe z małą ojczyzną, rozbudzić zainteresowanie tradycją, teraźniejszością i  przeszłością.

Warsztaty rękodzieła-plastyka obrzędowa charakterystyczna dla regionu tarnowskiego. Celem tego działania jest przede wszystkim współuczestniczenie w pielęgnowaniu tradycji regionu poprzez ożywienie i popularyzację zanikającej już dziedziny rękodzieła ludowego, w tym zwłaszcza wyrobów zaliczanych do tzw. „Plastyki obrzędowej” charakterystycznej dla regionu tarnowskiego. Warsztaty będą obejmowały praktykę związaną z cyklem świąt dorocznych i rodzinnych oraz innymi zwyczajami praktykowanymi przez społeczności lokalne.


W związku z realizacją przez Powiat Tarnowski projektu „Nasz Region, Nasza Tradycja - Nasze Dziedzictwo” w ramach Poddziałania 6.1.3 Rozwój Instytucji Kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego RPO WM na lata 2014-2020 7 maja 2018 roku rusza rekrutacja uczestników i uczestniczek na warsztaty „Plon niesiemy plon – obrzędowość dożynkowa przykładem na zachowanie cech regionu”. Rekrutacja trwa do 21 maja 2018 roku.
Gminy zakwalifikowane do udziału w warsztatach „Plon niesiemy plon - obrzędowość dożynkowa przykładem na zachowanie cech regionu” zobowiązane są zrekrutować 15 osób, które będą uczestniczyć w warsztatach.
Szczegółowe informacje i dokumentacja rekrutacyjna znajduje się w regulaminie.


Od 1 sierpnia rozpoczyna się rekrutacja na warsztaty w ramach projektu "Nasz Region, Nasza Tradycja - Nasze Dziedzictwo" - szczegóły w regulaminie:


Rekrutacja na warsztaty realizowane w ramach projektu "Nasz Region, Nasza Tradycja - Nasze Dziedzictwo" odbywa się od 20.09.2018 do 04.10.2018 - szczegóły w regulaminie:

nrnt nd plakat


Rekrutacja do udziału w trzeciej edycji warsztatów realizowanych w ramach projektu "Nasz Region, Nasza Tradycja - Nasze Dziedzictwo" odbywa się od 1.04.2019 r. do 15.04.2019 r. - szczegóły w regulaminie:


Rekrutacja do udziału w trzeciej edycji warsztatów "Plon niesiemy plon - obrzędowość dożynkowa przykładem zachowania cech regionu" realizowanych w ramach projektu "Nasz Region, Nasza Tradycja - Nasze Dziedzictwo" odbywa się od 20.05.2019 r. - 07.06.2019 r. Szczegóły rekrutacji określa Regulamin.


„Podania i legendy regionu tarnowskiego” to publikacja, która została przygotowana na podstawie zleconych badań własnych, w związku z realizacją projektu „Nasz Region, Nasza Tradycja – Nasze Dziedzictwo” nr RPMP.06.01.03-12-0392/16-00 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Priorytet VI, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego.

Głównym celem wydania tej książki było zwiększenie zainteresowania lokalnej społeczności kulturą i historią naszej lokalnej społeczności, tradycjami i obyczajami ludowymi regionu. Tak więc książka ta ma za zadanie ocalić oraz zachować w pamięci mieszkańców regionu tarnowskiego zanikającą dawną tradycję ludową, która przez lata była przekazywana ustnie z pokolenia na pokolenie.

Publikacja zawiera m.in. zbiór opowieści związanych z pochodzeniem nazw miejscowości, ciekami i akwenami oraz ich nazwami, lasami, skałami, jaskiniami i wąwozami, a także kościołami, zamkami oraz obiektami obronnymi.

Powstała książka zawiera również elementy fantastyczne ale odwołujące się do faktów, miejsc, przedmiotów i ludzi rzeczywistych. Zawiera opowieści związane z królami, rycerzami, zbójcami, wędrowcami oraz czarownicami i czarnoksiężnikami.

Z treści legend, które zostały zapisane na kartach niniejszej publikacji można również dowiedzieć się w jaki sposób powstały: Jadowniki Mokre, Wojnicz czy Biadoliny. Zagłębiając się  dalszą część publikacji można również dowiedzieć się w jaki sposób powstało Skamieniałe Miasto oraz w jakich okolicznościach powstała latarnia w Jodłówce Tuchowskiej oraz gdzie znajduje się miejsce, w którym od lat śpi wojsko oczekujące chwili, gdy znów będzie mogło ruszyć do walki za Ojczyznę.

Niniejszą publikację przekazujemy mieszkańcom regionu tarnowskiego, zachęcamy do jej przeczytania i życzymy miłej lektury.

"Podania i legendy regionu tarnowskiego" - plik pdf

"Tradycje i zwyczaje regionu tarnowskiego" - plik pdf

"Tradycje kulinarne regionu tarnowskiego" - plik pdf


Rekrutacja do udziału w warsztatach dla DPS/ŚDS/WTZ realizowanych w ramach projektu "Nasz Region, Nasza Tradycja - Nasze Dziedzictwo" odbywa się od 8.11.2019 do 18.11.2019. Szczegóły w Regulaminie.


Rekrutacja do udziału w warsztatach dla wychowanków SOSW Wierzchosławice-Dwudniaki oraz POW Promyk w Rzuchowej realizowanych w ramach projektu "Nasz Region, Nasza Tradycja - Nasze Dziedzictwo" odbywa się od 8.11.2019 do 18.11.2019. Szczegóły w Regulaminie.

Tłumacz Google

baner bottom 01 bip

baner bottom 01 infocar

centrum paderewskiego kasna dolna

toikiwop

strefa przedsiebiorcy

dwdjt