dzisiaj jest: 16 kwietnia 2024 r.   ::    imieniny: Julia, Erwina, Benedykt

ikona facebookikona youtubeikona tłumacz języka migowegoikona login

baner top pomoc osobom niepelnosprawnym

baner top geodezja

baner top internetowa rezerwacja wizyt wtk

Monitoring Powodziowy Powiatu Tarnowskiego

Fundusze Krajowe

Młodzież LO Tuchów dla środowiska przyrodniczego

Zadanie realizowane jest w ramach „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej część 2) Fundusz Ekologii”. Zadanie finansowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotacja do finansowania tego zadania wynosi 8000 zł. Realizacja zadania odbywa się w dniach 6.11. – 30.11.2023 r.

Podstawowe cele:

 1. Podniesienie wiedzy z zakresu zanieczyszczeń środowiska i ich zapobieganiu.
 2. Poszerzenie świadomości ekologicznej uczniów i społeczności szkolnej i pozaszkolnej na temat zrównoważonego rozwoju, wpływu odpadów na degradację środowiska oraz korzyści wynikających z segregacji odpadów i ich recyklingu.
 3. Podniesienie wiedzy mieszkańców powiatu tarnowskiego nt. prawidłowej gospodarce odpadami komunalnymi, circular economy oraz kształtowanie postaw proekologicznych mających wpływ na zapobieganie powstawaniu odpadów.
 4. Zwiększenie świadomości ekologicznej wśród uczestników jak również zachęcanie ich do podejmowania bardziej zrównoważonych, ekologicznych działań w życiu codziennym.
 5. Podniesienie wiedzy o funkcjonowaniu i roli lasu, o stanie czystości gleb i wód.

Realizacja zadania obejmuje:

 1. Zajęcia teoretyczne i warsztaty dotyczące stanu, właściwości i ochrony gleb i wód.
 2. Zajęcia teoretyczne i warsztaty dotyczące poznania i wykrywania składników chemicznych w produktach żywnościowych.
 3. Warsztaty tematyczne: Jak wykonać ozdoby świąteczne.
 4. Zakup odczynników i pomocy dydaktycznych.
 5. Wyjazd do CEP-L w Jastrzębi na warsztaty terenowe.
 6. Konkurs plakatowy: Światowy Dzień Drzewa.
 7. Konkurs na przedmiot wykonany z materiałów traktowanych jako odpady: Nie wyrzucaj, wykorzystaj ponownie.
 8. Konkurs na ulotkę o treści ekologicznej: Jak chronić lokalne środowisko.
 9. Akcja rozdawania ulotek i wyrobów przygotowanych z surowców wtórnych wśród mieszkańców Tuchowa i gminy.
 10. Kampania edukacyjna dla uczniów LO podsumowująca wyniki projektu.

Zaangażowanych do realizacji zadania jest bezpośrednio 300 uczniów LO, a docelowo 1000 osób – uczniów i mieszkańców miasta Tuchowa i gminy.

Plakat projektu: Młodzież LO Tuchów dla środowiska przyrodniczego

Tłumacz Google

baner bottom 01 bip

baner bottom 01 infocar

centrum paderewskiego kasna dolna

toikiwop

strefa przedsiebiorcy

dwdjt