dzisiaj jest: 16 kwietnia 2024 r.   ::    imieniny: Julia, Erwina, Benedykt

ikona facebookikona youtubeikona tłumacz języka migowegoikona login

baner top pomoc osobom niepelnosprawnym

baner top geodezja

baner top internetowa rezerwacja wizyt wtk

Monitoring Powodziowy Powiatu Tarnowskiego

Fundusze Krajowe

"Utworzenie Ekopracowni Przyrodniczej w Powiecie Tarnowskim"

Baner - Logotypy: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Poznaj Polskę i Polski Ład

"Utworzenie Ekopracowni Przyrodniczej w Powiecie Tarnowskim" w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

Zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Powiat Tarnowski uzyskał najwyższą ocenę i otrzymał dofinansowanie na realizację zadania: ”Utworzenie Ekopracowni Przyrodniczej w Powiecie Tarnowskim” w obszarze tematycznym: „Ochrona środowiska, gospodarka wodna i zrównoważony rozwój” (ekopracownia przyrodnicza) w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. Ekopracownia Przyrodnicza powstanie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie na podstawie umowy dotacji zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Okres realizacji zadania wynosi od 01.06.2023 r. do 31.12.2023 r.

Celem zadania jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, kształtowanie postaw proekologicznych oraz wzrost wiedzy z zakresu ochrony środowiska, gospodarki wodnej i zrównoważonego rozwoju uczniów i mieszkańców gmin powiatu tarnowskiego poprzez utworzenie i Ekopracowni przyrodniczej.

Głównym odbiorcą projektu jest społeczność szkolna Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie oraz młodzież pozostałych szkół ponadpodstawowych i uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu tarnowskiego. Poszerzanie wiedzy ekologicznej będzie skupiać się głównie na prowadzeniu zajęć, warsztatów i prelekcji z zakresu edukacji ekologicznej oraz otwartych lekcji pokazowych z wykorzystaniem zakupionego sprzętu. Zajęcia będą prowadzone w Ekopracowni Przyrodniczej w ZSP w Zakliczynie nieodpłatnie przez nauczycieli chemii, biologii i geografii, a dotyczyć będą obszaru tematycznego: ochrona środowiska, gospodarka wodna i zrównoważony rozwój. Poprzez uczestnictwo w zajęciach ekologicznych,prelekcjach i warsztatach, uczniowie będą pogłębiać swoją wiedzę z zakresu zrównoważonego rozwoju, prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi, circular economy, ochrony klimatu, ochrony wód i gospodarki wodnej, ochrony i zachowania różnorodności biologicznej oraz prawidłowe prowadzenie gospodarki na obszarach prawem chronionych, w tym obszarach Natura 2000, zapobieganie powstawania odpadów i zwiększenie retencji wody. Podczas zajęć w pracowni wykorzystane zostaną zakupione w ramach zadania nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt laboratoryjny. Powiat Tarnowski podejmie wszelkie starania, aby szerzyć ekologię i zachęcać innych do podejmowania ekologicznych działań. W tym celu zorganizowane zostaną lekcje otwarte dla społeczności pozaszkolnej: szkół podstawowych jak również lekcje on-line dla szkół ponadpodstawowych. Ponadto w zmodernizowanej ekopracowni odbywać będą się też zajęcia z geografii i biologii.

Finansowanie obejmuje w szczególności:

 1. Adaptację i remont pomieszczenia w ZSP w Zakliczynie przeznaczonego na Ekopracownię przyrodniczą (usługa remontowa wraz z zakupem niezbędnych materiałów). Wykonawca wykonał następujące prace remontowe związane z dostosowaniem pomieszczenia na Ekopracownię m.in:
  1. Przeróbkę instalacji wentylacyjnej i zakup potrzebnych materiałów.
  2. Usuwanie starej powłoki malarskiej.
  3. Zakup materiałów i wykonanie prac szpachlowania powierzchni: ściany (111 m. kw) , sufit (52 m. kw) oraz uzupełnienie istniejących ubytków ścian.
  4. Gruntowanie powierzchni ścian i sufitu: 163 m. kw.
  5. Wykonanie prac malarskich i zakup niezbędnych materiałów, powierzchnia ściany (111 m. kw), sufit (52 m. kw).
  6. Zakup i montaż łączników elektrycznych.
  7. Zakup i montaż (5 sztuk) rotel okiennych wewnętrznych o wymiarach: 130x250.
  8. Zakup i montaż (9 sztuk) świetlówek energooszczędnych LED.
  9. Zakup i montaż kratek wentylacyjnych (6 sztuk) o wymiarach 24x17.
 2. Zakup sprzętu laboratoryjnego: (m.in.: dygestorium, stół laboratoryjny, wózek na odczynniki chemiczne (wielofunkcyjny 3 piętrowy), pH metr uniwersalny przenośny z kombinowaną elektrodą szklaną, waga laboratoryjna przenośna, nośność 500 g, podnośnik laboratoryjny mały, itp.).
 3. Zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego tj. kolby, cylindy miarowe, zlewki, probówki, podkładki laboratoryjne, tace laboratoryjne, przybornik laboratoryjny, metalowy statyw laboratoryjny, łapy do probówek, kolba stożkowa ze szlifem i korkiem, butelka z wkraplaczem, rozdzielacz, krystalizator, bagietki, łyżki do odczynników, moździerz porcelanowy z tłuczkiem, parownica, lejki, pipetki plastikowe, szczotka do szkła laboratoryjnego, itp.
 4. Zakup wyposażenia sali niezbędnego do prowadzenia zajęć edukacyjnych: krzesło obrotowe (1 szt.), szafy laboratoryjne (2 szt.).
 5. Zakup sprzętu: aparat fotograficzny, laptop z pakietem Microsoft Office, drukarka – urządzenie wielofunkcyjne.
 6. Zakup pomocy dydaktycznych: wielkoformatowa tapeta układu okresowego.
 7. Zakup odzieży ochronnej (m.in.: fartuchy laboratoryjne, okulary ochronne, rękawice ochronne, rękawice termoochronne).
 8. Zakup materiałów biurowych i papierniczych (m.in.: tonery do drukarki, papier do drukarki, pisak laboratoryjny, itp.).

Planowane działania w ramach realizacji zadania w okresie od września do listopada 2023 r.:

 1. Zajęcia i warsztaty ekologiczne: (4 miesiące x 4 klasy licealne = 16 spotkań)- 4 warsztaty.
 2. Lekcja pokazowa dla uczniów i nauczycieli: 2 spotkania.
 3. Prelekcje i warsztaty prowadzone przez Partnerów z Parków Krajobrazowych i Koła Wędkarskiego: 2 spotkania.
 4. Lekcja otwarta dla uczniów szkół podstawowych: 1 spotkanie.
 5. Lekcja pokazowa on-line dla szkół ponadpodstawowych z powiatu tarnowskiego: 1 spotkanie.
 6. Akcja „Kwiatek dla ekopracowni” - 1 edycja.
 7. Akcja "Dzień Pierwsza z Ekologią" - 1 edycja.
 8. Konkurs TEST ekologiczny "Najlepszy ekolog w szkole" - 1 edycja.
 9. Konkurs plastyczny "Logo ekopracowni" - 1 edycja.
 10. Film promujący ekopracownie przygotowany przez uczniów szkoły i umieszczony na stronie www i/lub fb placówki - 1 edycja.
 11. Seria czterech filmów o tematyce ekologicznej na stronie fb i Youtube szkoły (Tematyka: 1. "Zanieczyszczenia wód", 2. "Zanieczyszczenia gleby", 3. "Zanieczyszczenia powietrza", 4. "Recykling w moim domu") - 1 edycja.
 12. Informacja o Ekopacowni w gazecie "Głosiciel" - 1 szt. (nakład 2700 szt. egzemplarzy).

Uczestnictwo w ww kampanii edukacyjno - promocyjnej wpłynie na poszerzenie wiedzy na temat ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju w tym zapobiegania powstawania odpadów będzie miało pozytywny wpływ na poszerzenie świadomości ekologicznej całej społeczności uczniowskiej, mieszkańców Powiatu Tarnowskiego co przeniesie się na grunt rodzinny uczniów i kształtowanie pozytywnych zachowań ekologicznych.

Efektem ekologicznym zadania są działania edukacyjne z zakresu ochrony środowiska skierowane do 5 500 odbiorców, w tym: 500 odbiorców bezpośrednich i 5 000 odbiorców pośrednich.

Wartość zadania Ekopracownia przyrodnicza wyniesie maksymalnie 56000,00 zł, w tym wysokość dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniesie maksymalnie 50000,00 zł, natomiast wkład własny Powiatu Tarnowskiego to 6000,00 zł.

"EKOPRACOWNIA" dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji, w kwocie 50000 zł.

Plakat: "Utworzenie Ekopracowni Przyrodniczej w Powiecie Tarnowskim"


Jednym z działań w ramach zadania pn. :„Utworzenie Ekopracowni Przyrodniczej w Powiecie Tarnowskim” współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki realizowanego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie są konkursy:

Dla najlepszych uczniów biorących udział w konkursach przewiduje się nagrody.

Tłumacz Google

baner bottom 01 bip

baner bottom 01 infocar

centrum paderewskiego kasna dolna

toikiwop

strefa przedsiebiorcy

dwdjt