dzisiaj jest: 16 kwietnia 2024 r.   ::    imieniny: Julia, Erwina, Benedykt

ikona facebookikona youtubeikona tłumacz języka migowegoikona login

baner top pomoc osobom niepelnosprawnym

baner top geodezja

baner top internetowa rezerwacja wizyt wtk

Monitoring Powodziowy Powiatu Tarnowskiego

Fundusze Krajowe

"Bądź EKO - kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów IV"

W dniu 16.05.2022 r. rozpoczęła się realizacja projektu pn.: „Bądź EKO – kształtowanie postaw proekologicznych u uczniów IV” z zakresu edukacji ekologicznej, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Celem projektu jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej i wzrost wiedzy z zakresu ochrony środowiska u uczniów poprzez edukację ekologiczną nt. ochrony powietrza, klimatu, wód, właściwą gospodarkę odpadami oraz ochrony różnorodności biologicznej.

Projekt skierowany jest do uczniów 8 szkół ponadpodstawowych Powiatu Tarnowskiego tj.

 • Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach,
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie,
 • Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku,
 • Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu,
 • Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach,
 • Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie,
 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie,
 • Liceum Ogólnokształcącego w Tuchowie,

oraz dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wierzchosławicach – Dwudniakach.

W ramach projektu będą realizowane następujące działania:

 1. Zajęcia i warsztaty ekologiczne dla uczniów w ZSP Żabno, ZSP Ryglice, CKZiU Tuchów, LO Tuchów, ZSP Zakliczyn, ZSOiZ Gromnik, ZSOiZ Ciężkowice, ZSLiT Wojnicz, SOSW w Wierzchosławicach-Dwudniakach.
 2. Wyjazdy edukacyjne, prelekcje i warsztaty terenowe, m.in:
  • wyjazd do Centrum Edukacji Przyrodniczej w Jastrzębi i Muzeum Przyrodniczego w Ciężkowicach,
  • wyjazd do Ośrodka Edukacji Ekologicznej na terenie Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego w gminie Rzepiennik Strzyżewski oraz do Parku Zdrojowego w Ciężkowicach.
 3. Prelekcje i warsztaty przyrodnicze przeprowadzone w szkołach przez Partnerów:
  • z leśnikami i edukatorami Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego Oddział w Tarnowie (180 uczn. z ZSP Zakliczyn, ZSP Ryglice, ZSLiT Wojnicz, ZSP Żabno, CKZiU Tuchów, LO Tuchów, ZSOiZ Gromnik i ZSOiZ Ciężkowice),
  • z pszczelarzem z Pasieki "Złota Kuszka" (20 os. z SOSW w Wierzchosławicach),
  • z instruktorem wędkarstwa Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnowie (70 uczn. ZSP Zakliczyn, LO Tuchów, SOSW w Wierzchosławicach).
 4. Kampania informacyjno – promocyjna Bądź EKO w ZSP Żabno, ZSP Ryglice, CKZiU Tuchów, LO Tuchów, ZSP Zakliczyn, ZSOiZ Gromnik, ZSOiZ Ciężkowice, ZSLiT Wojnicz, SOSW w Wierzchosławicach-Dwudniakach:
  • Akcja „Zielona szkoła”- tworzenie miejsc obserwacji przyrody, ścieżek sensorycznych, akcja sadzenia drzew, krzewów, kwiatów, traw w otoczeniu szkoły lub ukwiecenie szkolnych korytarzy i klas
  • Akcja „Nakrętka” - akcja zbierania nakrętek realizowana w partnerstwie z Fundacją "Most Pokoleń"
  • Akcja „Włącz Eko Działania" realizowana w partnerstwie z Firmą Your Partner Sp. z o.o.
  • Akcja „Sprzątanie Świata” realizowana w partnerstwie z Firmą Your Partner Sp. z o.o.
  • Konkurs fotograficzny "Barwy Powiatu Tarnowskiego"
  • Konkurs gra wielkoformatowa z pytaniami o tematyce ekologicznej, przyrodniczej
  • Konkurs plastyczny „Drugie życie odpadów” – prace wykonane dowolną techniką z wykorzystaniem surowców wtórnych

Dla najlepszych uczniów biorących udział w konkursach przewiduje się nagrody.

W celu wspólnej realizacji projektu zaplanowano współpracę z:

 • Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego Oddział Tarnów,
 • Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnowie,
 • Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice - Muzeum Przyrodnicze im. Krystyny i Włodzimierza Tomków w Ciężkowicach
 • Gminą Rzepiennik Strzyżewski
 • Firmą Your Partner Sp. z o.o.
 • Pasieką „Złota Kuszka” Piotr Łosiński
 • Fundacją " Most Pokoleń”

Realizacja projektu zaplanowana jest od 16.05.2022 r. do 14.10.2022 r.
Udział w projekcie jest bezpłatny.

Rekrutacja uczestników do projektu oraz konkursów w ramach „Bądź EKO – kształtowanie postaw proekologicznych u uczniów IV” rozpocznie się od dnia 1 września 2022 r.
Więcej informacji oraz regulamin rekrutacji zostanie opublikowany w sierpniu 2022 r.

Plakat - "Bądź EKO - kształtowanie postaw proekologicznych u uczniów IV"

Regulamin uczestnictwa z dnia 1 września 2022 r. w projekcie

„Bądź EKO - kształtowanie postaw proekologicznych u uczniów IV” z zakresu edukacji ekologicznej, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Realizacja projektu zaplanowana jest od 16.05.2022 r. do 14.10.2022 r.
Udział w projekcie jest bezpłatny.

Jednym z działań w ramach Kampanii informacyjno – promocyjnej Bądź EKO” w ZSP Żabno, ZSP Ryglice, CKZiU Tuchów, LO Tuchów, ZSP Zakliczyn, ZSOiZ Gromnik, ZSOiZ Ciężkowice, ZSLiT Wojnicz, SOSW w Wierzchosławicach-Dwudniakach są konkursy:

 • Konkurs fotograficzny "Barwy Powiatu Tarnowskiego" - Regulamin
 • Konkurs gra wielkoformatowa z pytaniami o tematyce ekologicznej, przyrodniczej - Regulamin
 • Konkurs plastyczny „Drugie życie odpadów” - prace wykonane dowolną techniką z wykorzystaniem surowców wtórnych - Regulamin

Dla najlepszych uczniów biorących udział w konkursach przewiduje się nagrody. W konkursach przewidziane są nagrody o charakterze edukacyjnym/ ekologicznym. Nagrodzone zostaną: I, II i III miejsce oraz jury przyzna po 2 wyróżnienia w ramach każdego konkursu.

Tłumacz Google

baner bottom 01 bip

baner bottom 01 infocar

centrum paderewskiego kasna dolna

toikiwop

strefa przedsiebiorcy

dwdjt