dzisiaj jest: 16 kwietnia 2024 r.   ::    imieniny: Julia, Erwina, Benedykt

ikona facebookikona youtubeikona tłumacz języka migowegoikona login

baner top pomoc osobom niepelnosprawnym

baner top geodezja

baner top internetowa rezerwacja wizyt wtk

Monitoring Powodziowy Powiatu Tarnowskiego

Fundusze Krajowe

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

W pierwszej edycji Powiat Tarnowski otrzymał: 13 650 000 zł

Wysokość otrzymanego dofinansowania w ramach pierwszej edycji Polskiego Ładu

W drugiej edycji Powiat Tarnowski otrzymał: 15 797 000 zł

Wysokość otrzymanego dofinansowania w ramach drugiej edycji Polskiego Ładu

W trzeciej edycji Powiat Tarnowski otrzymał: 3 292 800 zł

Wysokość otrzymanego dofinansowania w ramach trzeciej edycji Polskiego Ładu


 

Baner z flagą i godłem Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Nazwa zadania: „Przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Nowodworzu: kuchni, łazienek, schodów zewnętrznych w miejscowości Nowodworze, gmina Tarnów"

Przewidywana wartość inwestycji: 1 240 828,49 zł

Kwota promesy: 1 020 000 zł

Kwota udziału własnego: 220 828,49 zł

Procentowy udział własny wnioskodawcy w realizacji inwestycji 17,8%

DPS w Nowodworzu zapewnia całodobową opiekę dla osób przewlekle psychicznie chorych (kobiet i mężczyzn). Pierwotnie obiekt przewidziany był dla 100 mieszkańców (+50 personelu) z wyżywieniem cateringowym. Aktualnie liczba wzrosła do 150 osób + 50 personel dlatego w 2003 r. przebudowano kuchnię ze zmianą technologii umożliwiającą pełną produkcję posiłków. W związku ze wzrostem liczby mieszkańców konieczna jest przebudowa i zwiększenie powierzchni roboczej do produkcji posiłków. Przebudowano i wyremontowano m.in. łazienki oraz schody zewnętrzne do zaplecza kuchennego.

Logo Polski Ład


 Baner z flagą i godłem Polski

 DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1405K relacji Więckowice – Łysa Góra w miejscowościach Więckowice i Grabno, gmina Wojnicz - Etap I"

Przewidywana wartość inwestycji: 8 907 565,17 zł

Kwota promesy: 8 462 186,91 zł

Kwota udziału własnego: 445 376,26 zł

Procentowy udział własny wnioskodawcy w realizacji inwestycji 5%

Przebudowa drogi powiatowej o dł. ok. 3340m i pow. przebudowy ok. 28 390 m2  polega na remoncie istniejącej nawierzchni (szer. pasa drogowego ok. 12,00 m: 5,50 m na odcinkach prostych, a ok. 6,00 m na łukach), kanalizacji deszczowej i ścieku przydrożnego, wykonaniu i remoncie chodnika (szer. 2,0 m), poboczy, terenów zielonych za chodnikiem 0,75 m, zjazdów publicznych min. 3,5 m i indywidualnych min. 3,0 m część jezdna + obustronne pobocza 2 x 0,75 m, kanału technologicznego, niezbędnych w celu poprawy przepustowości oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nośność nawierzchni 110 kN.

Logo Polski Ład


 

Baner z flagą i godłem Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Nazwa zadania: „Utworzenie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej przy SOSW w Wierzchoslawicach-Dwudniakach"

Przewidywana wartość inwestycji: 11 029 661 zł

Kwota wnioskowanych środków: 6 965 750 zł

Deklarowana kwota udziału własnego: 4 063 911 zł

Procentowy udział własny wnioskodawcy w realizacji inwestycji 36,84%

Okres realizacji projektu: do 30.06.2024 roku

Ośrodek pozwoli stworzyć niepełnosprawnym mieszkańcom powiatu tarnowskiego odpowiednie warunki do rozwoju zawodowego.  Budynek będzie liczył około 1 000m2 wraz z wiatą, docelowo planowane zatrudnienie to ok. 36 osób w tym osoby niepełnosprawne ze znacznym i umiarkowanych stopniem niepełnosprawności, które znajdą zatrudnienie  w trzech pracowniach: pralniczo -krawieckiej, papierniczej oraz ogrodniczo-porządkowa. Inwestycja obejmuje również zakup samochodów oraz  pierwsze wyposażenie, w tym kompleksowe wyposażenie pomieszczeń socjalnych, gabinetu lekarsko-psychologicznego, pomieszczeń socjalnych dla instruktorów, świetlicy, rehabilitacji, jadalni, biur i sali konferencyjnej.

Logo Polski Ład


 

Baner z flagą i godłem Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

EDYCJA 3 PGR

Nazwa zadania: Modernizacja infrastruktury sportowej w jednostkach Powiatu Tarnowskiego"

Wartość inwestycji: 4 155 452,12 zł

Kwota promesy: 3 292 800,00 zł

Procentowy udział dofinansowania: 79,24 %

Kwota udziału własnego: 862 652,12 zł

Procentowy udział własny wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 20,76%

W miejscowości Wojnicz (gm. Wojnicz) przy Zespole Szkół Licealnych i Technicznych zaplanowano budowę boiska o nawierzchni trawiastej do piłki nożnej, budowę ogrodzeń wraz z piłkochwytami i instalacją oświetlenia oraz monitoringu, budowę ciągów komunikacyjnych o nawierzchni z kostki betonowej, montaż wyposażenia technicznego i urządzeń komunalnych potrzebnych do utrzymania obiektu sportowego. Wykonanie zaplecza techniczno – funkcjonalnego tj. budynku wraz z zadaszeniem (wiatą). Dojazd do boiska nawierzchniami utwardzonymi z kostki betonowej bezfazowej.

Przedmiotem inwestycji w miejscowości Ciężkowice (gm. Ciężkowice) przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych jest budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego wraz ze strefą rekreacji,  ogrodzeniem i wyposażeniem o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej, wraz z budową muru oporowego i niezbędną infrastrukturą. Dodatkowo wyposażone w niezbędne urządzenia komunalne. Budowa ciągów komunikacyjnych o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej.

Przedmiotem inwestycji w miejscowości Tuchów (gm. Tuchów) jest przebudowa istniejącego boiska szkolnego przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, polegająca na wymianie nawierzchni asfaltowej na poliuretanową. Boisko przeznaczone będzie do gry w piłkę ręczną, siatkówkę i tenisa. Zakres inwestycji obejmie: budowę boiska wraz z wyposażeniem, nawierzchnią syntetyczną poliuretanową, wraz z  piłkochwytami  ciągami komunikacyjnymi  i urządzeniami komunalnymi.

Powyższe obiekty dostosowane będą dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Logo Polski Ład


 

Baner z flagą i godłem Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Nazwa zadania: „Przebudowa, rozbudowa budynku na potrzeby Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego oraz Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w miejscowości Żabno"

Wartość inwestycji: 3 870 589,06 zł

Kwota promesy: 3 290 000,00 zł

Kwota udziału własnego: 580 589,06 zł

Procentowy udział własny wnioskodawcy w realizacji inwestycji 15%

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku administracyjno-biurowego oraz budowa budynku garażowego, przeznaczonego do przechowywania środka transportu na potrzeby pogotowia. Istniejący budynek zostanie przeprojektowany w zakresie zmiany sposobu użytkowania na potrzeby Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego zajmować będzie parter i piwnice i będzie działała całodobowo natomiast Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zajmie pierwsze piętro i poddasze i będzie działała w wyznaczonych godzinach. Obiekt będzie w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.

Logo Polski Ład


 

Baner z flagą i godłem Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Nazwa zadania: „Modernizacja budynków Domów Pomocy Społecznej w miejscowościach Stróże i Nowodworze"

Przewidywana wartość inwestycji: 4 800 000 zł

Kwota wnioskowanych środków: 4 080 000 zł

Deklarowana kwota udziału własnego: 720 000 zł

Procentowy udział własny wnioskodawcy w realizacji inwestycji 15%

Okres realizacji projektu: do 28.02.2025 roku

W ramach Edycji 1 został złożony wniosek na zamianę inwestycji. Planowana modernizacja ma objąć  Domów Pomocy Społecznej w Stróżach i Nowodworzu w zakresie:
DPS Nowodworze - przebudowa i modernizacja pomieszczeń sanitarnych, łazienek oraz pomieszczeń socjalnych w segmencie mieszkalnym oraz części parteru i piwnic  
DPS Stróże-przebudowa i modernizacja budynków: mieszkalno-socjalnego, głównego mieszkalnego i zaplecza technicznego.

Logo Polski Ład


 

Baner z flagą i godłem Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Nazwa zadania: „Remont drogi powiatowej nr 1410K Zdonia-Czchów-Iwkowa w miejscowości Zakliczyn-Wola Stróska, Stróże, Filipowice – Powiat Tarnowski na odc. około 4735 m"

Wartość inwestycji: 3 970 915,32 zł

Kwota promesy: 3 772 369,55 zł

Kwota udziału własnego: 198 545,78 zł

Procentowy udział własny wnioskodawcy w realizacji inwestycji 5%

Droga objęta remontem leży na obszarze o bardzo dużym poziomie ryzyka zagrożeń wypadkami drogowymi, z uwzględnieniem wszystkich wypadków, liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych. Powiat Tarnowski jest ustawowym zarządcą tej drogi, a jej średnia szerokość na odcinku objętym projektem to ok. 5,9 m, a powierzchnia około 27 239 m2. Aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa użytkowników należało wykonać szereg prac poprawiających stan nawierzchni drogowej oraz chodników i urządzeń odwadniających.

Logo Polski Ład


 

Wysokość otrzymanego dofinansowania w ramach szóstej edycji Polskiego Ładu

Baner z flagą i godłem Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

EDYCJA 6 PGR

Nazwa zadania: „Remont drogi powiatowej nr 1385K relacji Jasło - Ryglice - Tuchów na odcinku Ryglice - Tuchów"

Przewidywana wartość inwestycji: 3 999 922,61 zł

Kwota wnioskowanych środków: 3 919 722,61 zł

Deklarowana kwota udziału własnego: 80 200,00 zł

Procentowy udział własny wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 2,01 %

Głównym zadaniem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu drogowego i mieszkańców posesji zlokalizowanych przy drodze powiatowej, poprzez remont tego odcinka drogi. Zakres robót będzie realizowany na kilku odcinkach drogi powiatowej 1385K na odcinku Ryglice – Tuchów i będzie polegał na: sfrezowaniu nawierzchni i ułożeniu nowej warstwy wiążącej i ścieralnej, naprawie uszkodzonej podbudowy, polegającej na wymianie słabonośnego podłoża i wykonaniu nowych warstw konstrukcyjnych podbudowy, oraz odtworzeniu warstw bitumicznych nawierzchni. Zostaną wykonane nowe pobocza z kruszywa łamanego, które zostaną zastabilizowane emulsją asfaltową i grysem w technologii powierzchniowego utrwalenia. Istniejące chodniki, które wykazują lokalną deformację nawierzchni, zostaną w tych miejscach przebrukowane. Zostanie wykonane oznakowanie poziome w formie linii krawędziowych oraz przejście dla pieszych przy szkole w Bistuszowej.

Logo Polski Ład


 

Baner z flagą i godłem Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

EDYCJA 8

Nazwa zadania: „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Tarnowskiego"

Całkowita wartość inwestycji: 10 823 152,43 zł

Kwota dofinansowania (95%): 10 281 992,43 zł

Kwota wkładu własnego (5%): 541 160,00 zł

W ramach inwestycji zaplanowano modernizację dróg powiatowych znajdujących się na terenie Powiatu Tarnowskiego o następujących numerach: 1304K, 1305K, 1323K, 1339K, 1340K, 1344K, 1347K, 1357K, 1375K, 1378K, 1380K, 1381K, 1385K, 1388K, 1395K, 1397K, 1399K, 1401K, 1404K, 1405K, 1407K, 1411K, 1412K, 1413K, 1414K oraz 1419K.

Zakres robót obejmie następujące prace:
- frezowanie nawierzchni bitumicznej
- roboty ziemne pod krawężnik i ściek trójkątny, chodnik
- rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.10 cm mechanicznie
- mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. V-VI głębokości do 150 cm
- rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe
- mechaniczne ścinanie poboczy
- wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralna asfaltowo – grysową
- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralnej asfaltowo- grysowej/KR-3
- regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych
- regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych
- regulacja ścieku przykrawężnikowego (wymiana kostki)
- ława pod krawężnik obrzeże ściek prefabrykowany korytkowy z betonu B-20
- ułożenie ścieków prefabrykowanych trójkątnych na podbudowie
- korekta krawężnika (rozbiórka i wbudowanie nowych krawężników)
- korekta obrzeża (rozbiórka i wbudowanie nowych obrzeży)
- korekta nawierzchni z kostki (kostka z odzysku)
- obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
- krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
- podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna
- podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna
- chodniki z kostki brukowej szarej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
- kanały z rur PP-K-2KAN łączonych na wcisk
- podłoża i obsypki z piasku dowiezionego kanałów
- ścianki czołowe dla rur - Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych
- ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. III-IV,
- rozbiórka i montaż nowych barier SP-06
- oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - oznakowanie gładkie przejście dla pieszych biało czerwone
- oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie gładkie linie ciągłe i przerywane,
- uzupełnienie poboczy do niwelety jezdni kruszywem łamanym z dwukrotnym powierzchniowym utrwalaniem nawierzchni emulsją asfaltową grysem.

 Logo Polski Ład


 

Baner z flagą i godłem Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

EDYCJA 8

Nazwa zadania: „Modernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach"

Przewidywana wartość inwestycji: 2 000 000,00 zł

Kwota wnioskowanych środków: 1 700 000,00 zł

Deklarowana kwota udziału własnego: 300 000,00 zł

Procentowy udział własny wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 15,00 %

Zespół Szkół Ponadpodstawowych położony na działce nr 510 w gminie Ryglice. Budynek murowany, piętrowy, częściowo podpiwniczony. Zbudowany na planie prostokąta z dobudowanym prostopadłym skrzydłem. Korpus frontowy budynku, dwutraktowy z centralnie usytuowaną sienią w osi środkowej. Budowla nakryta dachami: nad korpusem czterospadowym, nad skrzydłem trójspadowym. Elewacja frontowa korpusu i południowa część skrzydła z charakterystycznymi balkonami wspartymi na kolumnach i zwieńczonymi trój częściowymi półkolistymi szczytami- tympanonami.

Budynek wymaga modernizacji budowlano-konserwatorskich w zakresie:
- modernizacji pomieszczenia kotłowni wraz z instalacjami
- wymiany instalacji c.o w całym budynku wraz z pracami wykończeniowymi;
- modernizacji: pokrycia i poszycia dachowego oraz konstrukcji więźby dachowej, instalacji odgromowej, kominów, obróbek blacharskich rynien i rur spustowych wraz izolacją w strefie fundamentowej;
- modernizacji ciągu komunikacyjnego oraz pomieszczenia sanitarnego na parterze z dostosowaniem dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Logo Polski Ład


 

Wysokość otrzymanego dofinansowania w ramach drugiej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Baner z flagą i godłem Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

EDYCJA 2RPOZ

Nazwa zadania: „Prace budowlane z renowacją i konserwacją zabytkowego kompleksu dworsko-parkowego I. J. Paderewskiego w Kąśnej Dolnej"

Przewidywana wartość inwestycji: 1 327 000,00 zł

Kwota wnioskowanych środków: 1 300 000,00 zł

Deklarowana kwota udziału własnego: 27 000,00 zł

Procentowy udział własny wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 2,03 %

Kompleks dworsko- parkowy w Kąśnej Dolnej koło Ciężkowic jest jedyną zachowaną w świecie posiadłością , w której Ignacy Jan Paderewski mieszkał i tworzył w latach 1897-1903. Obiekt został wpisany do rejestru zabytków Województwa Małopolskiego pod numerem A-216, decyzją z 30.05.1980 roku. Celem prac jest powstrzymanie degradacji budynku. Pierwszym etapem zaplanowanych prac w kompleksie dworsko - parkowym I. J. Paderewskiego w Kąśnej Dolnej jest  niwelacja terenu mająca na celu odsłonięcie ścian dworu zagłębionych w ziemi (w latach 60-tych wokół dworu wykonano wylewkę asfaltową a następnie w latach 80-tych na ten asfalt wyłożono kostkę brukową – co spowodowało zagłębienie dworu w „ziemi” – szczególnie stronę zachodnią ok. 70 cm.)

Zaplanowane prace to: rozebranie istniejącej nawierzchni wraz z podbudową, obniżenie terenu wraz z wywozem ziemi i gruzu asfaltowego, obniżenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wykonanie podbudowy wraz z nawierzchnią. Następny etap to hydroizolacja i wykonanie opaski drenażowej z siecią kanalizacji sanitarnej i deszczowej.  W trakcie tych prac planuje się wykonanie pionowej izolacji ścian zewnętrznych zagłębionych w gruncie. Polegać to będzie na odkopaniu oraz oczyszczeniu ścian fundamentowych zagłębionych w gruncie, wykonaniu osuszania ścian, wykonaniu izolacji poziomej ścian poprzez wykonanie iniekcji krystalicznej zapobiegającej podciąganiu wody gruntowej, wyrównaniu zaprawą ścian fundamentowych oraz przyklejenie płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS oraz obsypaniu ścian fundamentowych żwirkiem filtracyjnym.

 

 Logo Polski Ład

Tłumacz Google

baner bottom 01 bip

baner bottom 01 infocar

centrum paderewskiego kasna dolna

toikiwop

strefa przedsiebiorcy

dwdjt