dzisiaj jest: 16 kwietnia 2024 r.   ::    imieniny: Julia, Erwina, Benedykt

ikona facebookikona youtubeikona tłumacz języka migowegoikona login

baner top pomoc osobom niepelnosprawnym

baner top geodezja

baner top internetowa rezerwacja wizyt wtk

Monitoring Powodziowy Powiatu Tarnowskiego

Fundusze Krajowe

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Baner z flagą i godłem Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020 (PROW 2014-2020)

ZADANIE: „SCALENIE GRUNTÓW POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCIACH NIECIECZA, CZYŻÓW ORAZ CZĘŚĆ PODLESIA DĘBOWEGO I ŻABNA, GM. ŻABNO, POWIAT TARNOWSKI”

Dofinansowanie z budżetu państwa: 2 737 451 zł
Dofinansowanie ze środków EFRROW: 4 789 221 zł
Całkowita wysokość pomocy: 7 526 672 zł

Celem projektu jest poprawa struktury obszarowej i rozłogu gospodarstw poprzez zmniejszenie liczby działek w gospodarstwie, zapewnienie każdej działce dostępu do drogi publicznej, poprawę kształtu działek z dostosowaniem ich granic do warunków terenowych (rzeźby terenu, dróg, rowów melioracyjnych).

W procesie scalenia przewidziano do budowy 9,94 km nowych dróg, 16,68 km dróg do modernizacji. Proponowane rozwiązania zapewnią dostęp do drogi publicznej projektowanym działkom, skrócą czas i długość dojazdu do pól, co znacznie ograniczy zanieczyszczenie środowiska związane ze spalinami komunikacyjnymi, umożliwią przejazd sprzętu rolniczego, co przełoży się na wymierne korzyści dla miejscowego rolnictwa. Ujęta w założeniach do projektu scalenia gruntów lokalizacja nowych dróg transportu rolnego, a w szczególności modernizacja istniejących wpłynie korzystnie na bezpieczeństwo ruchu, płynność jazdy, obniży poziom zapylenia i hałasu, co w konsekwencji pozytywnie wpłynie na elementy środowiska przyrodniczego i przyczyni się do wzmacniania siły gospodarczej i zagwarantuje długotrwałe wykorzystanie ziemi, która - obok zabezpieczenia funkcji ekologicznych - zagwarantuje przyszłym generacjom żywotność terenów wiejskich.

Operacja zostanie zrealizowana w miejscowościach Nieciecza, Czyżów oraz część Podlesia Dębowego i Żabna, gm. Żabno, powiat tarnowski, województwo małopolskie.
Postępowaniem scaleniowym objęte są grunty o powierzchni 644,6122 ha.

Powiatowi Tarnowskiemu została przyznana pomoc w wysokości 7 526 672 zł. Z tej kwoty 2 150 478 zł przeznaczone zostanie na prace geodezyjne, 5 379 194 zł na prace urządzeniowo – rolne, w rezultacie których wybudowane zostaną drogi dojazdowe do pól, które zapewnią każdej działce dostęp do drogi publicznej.

Projekt (36,37%) finansowany jest z budżetu Państwa, a w 63,63% finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Tłumacz Google

baner bottom 01 bip

baner bottom 01 infocar

centrum paderewskiego kasna dolna

toikiwop

strefa przedsiebiorcy

dwdjt