dzisiaj jest: 16 kwietnia 2024 r.   ::    imieniny: Julia, Erwina, Benedykt

ikona facebookikona youtubeikona tłumacz języka migowegoikona login

baner top pomoc osobom niepelnosprawnym

baner top geodezja

baner top internetowa rezerwacja wizyt wtk

Monitoring Powodziowy Powiatu Tarnowskiego

Fundusze Krajowe

Program Sportowa Polska

Baner z flagą i godłem Polski

Tytuł projektu:

„Budowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie”
„Wykonanie Otwartej Strefy Aktywności w Jodłówce Tuchowskiej”

DOFINANSOWANY ZE ŚRODKOW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ ZADANIA INWESTYCYJNEGO W RAMACH PROGRAMU SPORTOWA POLSKA – PROGRAM ROZWOJU LOKALNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ – EDYCJA 2020 Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Wartość zadania inwestycyjnego: 819 301,68 zł
Kwota dofinansowania: 409 600,00 zł
Realizacja zadania w latach 2021-2022

Celem projektu jest poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego dzieci i młodzieży szkolnej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie i Jodłówce Tuchowskiej, służącej jednocześnie lokalnej społeczności do aktywnego spędzania czasu wolnego, a także umożliwiającej współzawodnictwo sportowe.

W ramach projektu realizowane będą dwa zadania.

Przedmiotem inwestycji w Zakliczynie jest budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 44x24 m, o nawierzchni poliuretanowej na warstwie elastycznej, przepuszczalnej, budowa ogrodzenia wraz z bramą wjazdową i furtką wzdłuż dłuższych boków wys. 4,0 m, oraz za bramkami wysokości 2,0 m.; budowa piłkochwytów wys. 6,0 m oraz budowa ciągów komunikacyjnych.

Budowa boiska szkolnego na terenie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie w znacznym stopniu przyczyni się do prawidłowej realizacji podstawy programowej z zajęć wychowania fizycznego w placówkach oświatowych bezpośrednio położonych w obrębie funkcjonowania obiektów, z zakresu takich dyscyplin jak piłka koszykowa, ręczna oraz siatkowa (względnie inne – jak piłka nożna), i tenis (względnie – badminton).

Przedmiotem inwestycji w Jodłówce Tuchowskiej będzie utworzenie ogólnodostępnej, plenerowej strefy aktywności, skierowanej do różnych grup wiekowych (OSA – Otwarta Strefa Aktywności). W ramach tej inwestycji przewiduje się wyposażenie terenu w urządzenia siłowe (narciarz, wioślarz, kolarz, rowerek ręczny, krzesło i stepper). Strefa relaksu wyposażona będzie w stół szachowy, panel edukacyjny „kółko i krzyżyk + tablica”, a także w urządzenia komunalne, typu ławki, kosze na śmieci i tablicę z regulaminem.  

Stworzenie Otwartej Strefy Aktywności dzięki wykonaniu siłowni plenerowej umożliwi realizacje dodatkowych zajęć terenowych, a także poprawi atrakcyjność form spędzania wolnego czasu dzieci, młodzieży i dorosłych, nie tylko z Jodłówki Tuchowskiej, ale i okolicznych miejscowości.

Dzięki realizacji obydwu zadań inwestycyjnych powstaną nowoczesne, w pełni wyposażone i ogólnodostępne obiekty sportowe, z darmowym wstępem dla lokalnych klubów sportowych i społeczności lokalnej – dzieci, młodzieży i dorosłych z obszaru Zakliczyna, Jodłówki Tuchowskiej i okolicznych miejscowości, umożliwiające w warunkach bezpiecznych organizowanie wszelkiego rodzaju zabaw i gier, w szczególności dla dzieci i młodzieży i mieszkańców społeczności lokalnej. Oprócz tego realizacja tych zadań spowoduje poszerzenie lokalnej, ogólnodostępnej oferty infrastruktury sportowej, umożliwi organizację rozgrywek sportowych, w tym kompleksowej nauki współzawodnictwa i gier zespołowych, również na poziomie międzyszkolnym, spowoduje poprawę warunków szkoleniowo – treningowych dzieci, młodzieży i innych osób korzystających z boisk, a także doprowadzi do zwiększenia atrakcyjności turystycznej gmin objętych zadaniami jako miejsc z ogólnodostępną bazą sportową i rekreacyjną.

Tłumacz Google

baner bottom 01 bip

baner bottom 01 infocar

centrum paderewskiego kasna dolna

toikiwop

strefa przedsiebiorcy

dwdjt