dzisiaj jest: 16 kwietnia 2024 r.   ::    imieniny: Julia, Erwina, Benedykt

ikona facebookikona youtubeikona tłumacz języka migowegoikona login

baner top pomoc osobom niepelnosprawnym

baner top geodezja

baner top internetowa rezerwacja wizyt wtk

Monitoring Powodziowy Powiatu Tarnowskiego

Fundusze Krajowe

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Baner z flagą i godłem Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg samorząd powiatu tarnowskiego otrzymał dofinansowanie na realizację 5 zadań, których celem jest wyłącznie poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych. W ramach tych zadań planowana jest budowa trzech bezpiecznych przejść dla pieszych, ponadto podniesiony zostanie też poziom bezpieczeństwa w obszarach oddziaływania dwóch istniejących przejść dla pieszych, zlokalizowanych na drogach gminnych i powiatowych.

Łączny koszt realizacji zadań objętych dofinansowaniem wynosi 657 743,94 zł, z czego 509 909,00 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Realizowane będą następujące zadania:

 1. „Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 15+966 do 16+076 (w tym przejście dla pieszych w km 16+046) w miejscowości Szerzyny Gmina Szerzyny/Powiat Tarnowski.”
  Dofinansowanie: 69 830,00 zł
  Całkowity koszt realizacji zadania: 90 789,93 zł
 2. „Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 8+243 do 8+343 (w tym przejście dla pieszych w km 8+293) w miejscowości Szynwałd Gmina Skrzyszów/Powiat Tarnowski.”
  Dofinansowanie: 160 228,00 zł
  Całkowity koszt realizacji zadania: 200 331,33 zł
 3. "Budowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 6+287 do 6+239 (w tym przejście dla pieszych w km 6+259) w miejscowości Zalasowa, Gmina Ryglice/ Powiat Tarnowski."
  Dofinansowanie: 105 283,00 zł
  Całkowity koszt realizacji zadania: 135 273,40 zł
 4. „Budowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 3+543 do 3+471 (w tym przejście dla pieszych w km 3+524) w miejscowości Biadoliny Radłowskie, Gmina Wojnicz/ Powiat Tarnowski.”
  Dofinansowanie: 111 079,00 zł
  Całkowity koszt realizacji zadania: 143 483,11 zł
 5. "Budowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 3+036 do 3+059 (w tym przejście dla pieszych w km 3+049) w miejscowości Zgłobice, Gmina Tarnów/ Powiat Tarnowski."
  Dofinansowanie: 63 489,00 zł
  Całkowity koszt realizacji zadania: 87 866,17 zł

Baner z flagą i godłem Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej 1408K w km od 0+312 do 0+522 w miejscowości Zakliczyn, Powiat Tarnowski

Projekt realizowany przy udziale środków finansowych z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg oraz Gminy Zakliczyn (w ramach umowy partnerskiej z Powiatem Tarnowskim). Zadania objęte projektem: rozbiórki, oświetlenie drogi powiatowej, kanalizacja deszczowa, podbudowy i nawierzchnia drogi, chodniki, przejścia dla pieszych, oznakowanie i organizacja ruchu.

Całkowity koszt realizacji zadania: 1 728 186,56 PLN

Dofinansowanie ze środków Państowego Funduszu Celowego: 840 363,00 PLN

Wkład własny (Gmina Zakliczyn): 887 823,56 PLN

Termin realizacji zadania: 24.12.2019 r. - 31.05.2021 r.


Baner z flagą i godłem Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Tytuł projektu: Remont drogi powiatowej nr 1356K Tarnów-Zakliczyn w km odc. I: 6+030 - 11+740 (z wyłączeniem w km 7+480,00-7+580,00, 7+720,00-7+765,00, 7+960,00-8+100,00, 8+610,00-8+780,00, 8+950-9+250, 9+250,00-9+455,00, 9+655,00-9+700,00, 9+968,00-  10+013,00,10+853,00-10+900), odc. II 11+910 - 24+055, odc. III: 24+100 - 24+459 w miejscowości Rzuchowa, Szczepanowice, Rychwałd, Lubinka, Janowice, Wróblowice, Lusławice, Zakliczyn, Powiat Tarnowski

Remont drogi powiatowej Tarnów - Zakliczyn nr 1356K w km: odc. I: 6+030 - 11+740, odc. II: 11+910 - 24+055, odc. III: 24+100 - 24+459 w miejscowości Rzuchowa, Szczepanowice, Rychwałd, Lubinka, Janowice, Wróblowice, Lusławice, Zakliczyn (parametry techniczne: długość odcinków 18214 m, szerokość średnia jezdni 5,54 m, szerokość pobocza 2x0,5 m) Remont polegał będzie na mechanicznym ścinaniu poboczy,  frezowaniu nawierzchni, remoncie nawierzchni drogi masą mineralno bitumiczną warstwą wyrównawczą i ścieralną, uzupełnieniu poboczy, oznakowaniu poziomym przejść dla pieszych oraz oznakowaniu poziomym - linie krawędziowe na jezdni, montażu znaku D6 z dwoma pulsatorami oraz podświetleniem przejścia dla pieszych z zestawem solarnym

Całkowity koszt realizacji zadania: 6 773 304,96 PLN

Dofinansowanie ze środków Państowego Funduszu Celowego: 3 182 164,00 PLN

Wkład własny: 3 591 140,96 PLN

Termin realizacji zadania: 2020-2021


Baner z flagą i godłem Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Nazwa zadania: Remont drogi powiatowej nr 1349K Wierzchosławice-Dwudniaki w km: odc. I: 0+068 - 1+100, odc. II: 1+620 - 4+730 w miejscowości Wierzchosławice, Powiat Tarnowski

Remont drogi powiatowej Wierzchosławice - Dwudniaki nr 1349K w km: odc. I: 0+068 - 1+100, odc. II: 1+620 - 4+730 w miejscowości Wierzchosławice (parametry techniczne długość odcinka 4142 m, szerokość średnia jezdni 5,50 m, szerokość pobocza 2x0,5 m na odcinku 152 m  szerokość 1,5m) polegał na: korytowaniu pod wymianę konstrukcji jezdni, mechanicznym ścinaniu poboczy, frezowaniu nawierzchni, rozbiórek zniszczonych krawężników, obrzeży, nawierzchni chodników, ścieków, przepustów pod drogą wraz ze ściankami czołowymi, wymianie konstrukcji jezdni przy remoncie przepustów pod drogą, remoncie nawierzchni drogi masą mineralno-bitumiczną warstwą wyrównawczą i ścieralną, remoncie istniejących chodników, ścieków, studni, studzienek, uzupełnieniu poboczy, oznakowaniu poziomym przejść dla pieszych, montażu znaku D6 z dwoma pulsatorami oraz podświetleniem przejścia dla pieszych z zestawem solarnym.

Całkowity koszt realizacji zadania: 2 146 321,92 PLN

Dofinansowanie ze środków Państowego Funduszu Celowego: 1 073 160,00 PLN

Wkład własny: 1 073 161,92 PLN

Termin realizacji zadania: 2020


Baner z flagą i godłem Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Nazwa zadania: Remont drogi powiatowej nr 1396K Zgłobice - Szczepanowice w km 2+450 - 4+169 (z wyłączeniem w km 4+039 - 4+139) w miejscowości Błonie, Szczepanowice, Powiat Tarnowski

Całkowity koszt realizacji zadania: 529 745,14 PLN

Dofinansowanie ze środków Państowego Funduszu Celowego: 247 865,00 PLN

Wkład własny: 281 880,14 PLN

Termin realizacji zadania: 2020


Baner z flagą i godłem Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Nazwa zadania: Remont drogi powiatowej nr 1346K w km od 2+870 do km 3+300 wraz z remontem obiektu mostowego w km od 2+910 do km 3+199 w miejscowości Ostrów, Powiat Tarnowski – Etap II.

Całkowity koszt realizacji zadania: 27 534 121,81 PLN

Wartość dofinansowania: 19 128 092,00 PLN

Termin realizacji zadania: 2021-2023

Opis zadania: Wzmocnienie podpór oraz wymiana ustroju nośnego mostu w miejscowości Ostrów w ciągu drogi powiatowej 1346K wraz z przełożeniem na wyremontowany obiekt sieci kanalizacyjnej oraz sieci światłowodowych oraz rozbiórka tymczasowej konstrukcji wsporczej.


Baner z flagą i godłem Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Nazwa zadania: Remont drogi powiatowej nr 1330K Czyżów - Gorzyce - Kłyż w km: odc. I: 0+006 - 2+689, odc. II: 4+766 - 6+763 w miejscowości Czyżów, Gorzyce, Kłyż - Powiat Tarnowski

Całkowity koszt realizacji zadania: 2 710 006,73 PLN

Wartość dofinansowania: 2 168 005,00 PLN

Termin realizacji zadania: 2022

Opis zadania: frezowanie i wyrównanie istniejacej nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową, ułożenie warstwy  ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, uzupełnienie poboczy kruszywem  z dwukrotnym powierzchniowym utrwalaniem nawierzchni emulsją asfaltową grysem do niwelety nawierzchni, regulacją pionową studzienek ściekowych ulicznych i włazów kanałowych regulacją wysokościowa nawierzchni chodnika i ścieku przykrawężnikowego remont odcinka kanalizacji, oznakowaniu poziomym przejśća dla pieszych oraz oznakowaniu poziomym - linie krawędziowe na jezdni, montażu znaku D6 z dwoma pulsatorami oraz podświetleniem przejścia dla pieszych z zestawem solarnym.


Baner z flagą i godłem Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Nazwa zadania: Rozbudowa drogi powiatowej 1357K w km od 13+062,75 do km 13+244,70 (obiekt mostowy w km 13+137,22 do km 13+145,38), w miejscowości Zalasowa - Powiat Tarnowski

Całkowity koszt realizacji zadania: 3 750 210,34 PLN

Wartość dofinansowania: 2 959 707,00 PLN

Termin realizacji zadania: w trakcie realizacji

Opis zadania: Rozbiórka istniejącego mostu w km 13+145,00 DP 1357K, budowa nowego obiektu mostowego w km 13+141,37 DP 1357K, rozbudowa przepustu pod drogą powiatową 1357K w km 13+097,47, Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu pod ul. Tuwima, rozbudowa drogi powiatowej nr 1357K od km 13+062,75 do km 13+244,70 wraz z budową chodnika dla pieszych, odcinkowa przebudowa drogi wewnętrznej ul.  Węgierska i ul. Tuwima, przebudowa skarp nasypu drogowego wraz z ich zabezpieczeniem i odwodnieniem, rozbudowa koryta wraz z umocnieniem potoku Wątok, budowa odcinka rowu krytego w obrębie projektowanego mostu oraz w obrębie projektowanego chodnika dla pieszych wraz z budowa wylotów do potoku Wątok, przebudowa sieci teletechnicznej i kanalizacji sanitarnej


Baner z flagą i godłem Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Nazwa zadania: Remont drogi powiatowej 1409K relacji Filipowice - Borowa na odcinku I - w km od 0+150 do km 1+900, na odcinku II - w km od 2+440 do km 3+120, na odcinku III - w km od 3+700 do km 5+770 w miejscowości Filipowice, Ruda Kameralna, Borowa - Powiat Tarnowski (z wyłączeniem terenów osuwiskowych w km: 0+470-0+800, 3+700-3+740)

Całkowity koszt realizacji zadania: 2 324 376,17 PLN

Wartość dofinansowania: 1 705 589,00 PLN

Wkład własny: 618 787,17 PLN

Termin realizacji zadania: 2024

W ramach zadania zostanie wyremontowana droga powiatowa nr 1409K relacji Filipowice – Borowa w km od 0+150 do km 1+900, w km od 2+440 do km 3+120 i w km od 3+700 do km 5+770 w miejscowości Filipowice, Ruda Kameralna, Borowa.


Baner z flagą i godłem Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej  1387K Siepietnica - Lubaszowa w km od 6+918,00 do km 7+380,30 w miejscowości Szerzyny, Gmina Szerzyny, Powiat Tarnowski

Całkowity koszt realizacji zadania: 828 484,48 PLN

Wartość dofinansowania: 658 542,00 PLN

Termin realizacji zadania: 2023-2024

W ramach inwestycji zostanie wykonana przebudowa drogi powiatowej 1387K w m. Szerzyny polegająca na budowie chodnika w km od 6+918,00 do km 7+380,30 wraz z infrastrukturą towarzyszącą.


Baner z flagą i godłem Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1371K na odcinku I - w km od 3+522,00 do km 3+579,00 na odcinku II - w km od 7+ 253,00 do km 7+ 311,00 w miejscowości Wola Rzędzińska, na odcinku III - w km od 9+262,00 do km 10+238,00 w miejscowości Jodłówka-Wałki, Powiat Tarnowski

Całkowity koszt realizacji zadania: 830 708,00 PLN

Wartość dofinansowania: 653 103,00 PLN

Termin realizacji zadania: 2023-2024

W ramach inwestycji zostanie wykonana przebudowa drogi powiatowej polegająca na przebudowie chodnika oraz dwóch zatok autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą


Baner z flagą i godłem Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej 1408K w km od 0+263,60 do km 1+076,50 w miejscowości Wesołów, Powiat Tarnowski

Całkowity koszt realizacji zadania: 1 172 022,36 PLN

Wartość dofinansowania: 937 617,00 PLN

Termin realizacji zadania: 2023-2024

W ramach inwestycji zostanie wykonana przebudowa drogi powiatowej 1408K w m. Wesołów polegająca na budowie chodnika w km od 0+263,60 do km 1+076,50 wraz z infrastrukturą towarzyszącą.


Baner z flagą i godłem Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Nazwa zadania: Remont drogi powiatowej nr 1350K relacji Tarnów - Zgłobice - Koszyce Małe  w km od 2+200 do km 2+850 w miejscowości Zbylitowska Góra - Powiat Tarnowski

Całkowity koszt realizacji zadania: 441 144,24 PLN

Wartość dofinansowania: 220 572,00 PLN

Termin realizacji zadania: 2024

Opis zadania: frezowanie i wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową, ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, regulacja studzienek dla kratek ściekowych, odtworzenie malowania poziomego.


Baner z flagą i godłem Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Nazwa zadania: Remont drogi powiatowej nr 1388K relacji JodłówkaTuchowska-Rzepiennik Strzyżewski-Ciężkowice w km od 8+910 do km 9+900 w miejscowości Ciężkowice - Powiat Tarnowski

Całkowity koszt realizacji zadania: 807 501,15 PLN

Wartość dofinansowania: 403 750,00 PLN

Termin realizacji zadania: 2024

Opis zadania: frezowanie i wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową, ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, uzupełnienie poboczy kruszywem  z dwukrotnym powierzchniowym utrwalaniem nawierzchni emulsją asfaltową grysem do niwelety nawierzchni.


Baner z flagą i godłem Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Nazwa zadania: Remont drogi powiatowej nr 1390K relacji Ciężkowice-Turza-Sitnica-Strzeszyn w km od 7+610 do km 8+840 w miejscowości Turza - Powiat Tarnowski

Całkowity koszt realizacji zadania: 1 070 419,80 PLN

Wartość dofinansowania: 535 209,00 PLN

Termin realizacji zadania: 2024

Opis zadania: frezowanie i wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową, ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, uzupełnienie poboczy kruszywem  z dwukrotnym powierzchniowym utrwalaniem nawierzchni emulsją asfaltową grysem do niwelety nawierzchni, regulacja studzienek dla kratek ściekowych  

Tłumacz Google

baner bottom 01 bip

baner bottom 01 infocar

centrum paderewskiego kasna dolna

toikiwop

strefa przedsiebiorcy

dwdjt