dzisiaj jest: 24 lipca 2024 r.   ::    imieniny: Kinga, Krystyna, Olga

ikona facebookikona youtubeikona tłumacz języka migowegoikona login

 • Festiwal BRAVO MAESTRO w Kąśnej Dolnej

  Festiwal BRAVO MAESTRO w Kąśnej Dolnej

 • Pożegnanie długoletnich pracowników Starostwa Powiatowego

  Pożegnanie długoletnich pracowników Starostwa Powiatowego

 • Dalsze utrudnienia na drodze w Rychwałdzie

  Dalsze utrudnienia na drodze w Rychwałdzie

 • 13. Dni Żabna pełne atrakcji

  13. Dni Żabna pełne atrakcji

 • Rozpoczęło się znakowanie zabytków w powiecie

  Rozpoczęło się znakowanie zabytków w powiecieFestiwal BRAVO MAESTRO w Kąśnej Dolnej

Festiwal BRAVO MAESTRO w Kąśnej Dolnej Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, pod honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zaprasza na kolejną edycję Festiwalu Bravo Maestro w dniach 23-25 sierpnia 2024. Wydarzenie od lat zajmuje ważne miejsce na muzycznej mapie Polski i w sercach melomanów. Czytaj więcej...


Pożegnanie długoletnich pracowników Starostwa Powiatowego

Pożegnanie długoletnich pracowników Starostwa Powiatowego Starosta Tarnowski Jacek Hudyma oraz wicestarosta Roman Łucarz, w obecności Sekretarza Powiatu - Pawła Łosia, dyrektor Wydziału Transportu i Komunikacji Pauliny Maliszewskiej, oraz dyrektora Wydziału Geodezji - Andrzeja Majchra, oraz Kierownika Referatu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Wydziale Organizacyjnym Pawła Iwańca, pożegnali odchodzących na emeryturę, zasłużonych pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowie. Czytaj więcej...


Dalsze utrudnienia na drodze w Rychwałdzie

Dalsze utrudnienia na drodze w Rychwałdzie Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach informuje, że w związku z planowanym remontem odcinka drogi powiatowej nr 1399K relacji Lubinka-Rychwałd-Tuchów w m. Rychwałd w dniach 22-23 lipca 2024 r. w godzinach od 8.00-17.00 zostanie zamknięty odcinek  tej drogi od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1398K w kierunku Lubinki. Czytaj więcej...


13. Dni Żabna pełne atrakcji

13. Dni Żabna pełne atrakcji Niezwykle atrakcyjnie zapowiada się program tegorocznych Dni Żabna, które potrwają w dniach od 28 lipca do 4 sierpnia 2024 r. 13. Dni Żabna zainaugurowane zostaną Piknikiem rodzinnym połączonym z Kinem Plenerowym Radia RDN w Parku Stanisława Wyspiańskiego w Żabnie-Konarach w niedzielę 28 lipca. Czytaj więcej...


Rozpoczęło się znakowanie zabytków w powiecie

Rozpoczęło się znakowanie zabytków w powiecie Z udziałem Tomasza Stelmacha, etatowego członka zarządu powiatu tarnowskiego rozpoczęła się nowa akcja związana z ochroną dziedzictwa kulturowego i ochroną zabytków architektury, która będzie realizowana z wszystkimi 16 gminami powiatowymi. Czytaj więcej...
Previous
Next

baner top pomoc osobom niepelnosprawnym

baner top geodezja

baner top internetowa rezerwacja wizyt wtk

Monitoring Powodziowy Powiatu Tarnowskiego

Deklaracja dostępności Starostwa Powiatowego w Tarnowie

Starostwo Powiatowe w Tarnowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Starostwa Powiatowego w Tarnowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości ponieważ pochodzą od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany),
 • informacje zamieszczone w formie artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości ponieważ zostały opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Starostwa,
 • część z publikowanych zdjęć nie posiada poprawnego opisu alternatywnego,
 • do filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i głuchych,
 • brak wersji strony na urządzenia mobilne.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Kontakt w sprawie dostępności cyfrowej: Zespół Informatyczny
 • Adres: Starostwo Powiatowe w Tarnowie ul. Gabriela Narutowicza 38, 33-100 Tarnów
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 146883322

Procedura wnioskowo-skargowa

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową chodzi,
 • sposób kontaktu.

Osoba zgłaszająca potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Starostwo Powiatowe w Tarnowie zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania żądania. Jeśli jednak dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz wskaże termin realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Starostwo Powiatowe w Tarnowie zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Starostwo Powiatowe w Tarnowie odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich.

Szczegółowo zasady wnoszenia skarg, informowania o braku dostępności oraz przydatne formularze są dostępne na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Tarnowie w dziale: Zapewnienie dostępności.

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Tarnowie prowadzi podstawową działalność w czterech lokalizacjach na terenie miasta Tarnowa:

 • przy ul. Narutowicza 38 - siedziba główna,
 • przy ul. Nowej 3,
 • przy ul. Ostrogskich 7,
 • przy ul. Urszulańskiej 19.

Szczegółowy opis poszczególnych lokalizacji Starostwa Powiatowego w Tarnowie

Budynki zlokalizowane przy ul. Narutowicza 38 i ul. Nowej 3 spełniają w zdecydowanej większości minimalne wymagania określone w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej:

 • przestrzenie komunikacyjne budynków są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa - windy, przy czym winda w budynku przy ul. Narutowicza nie posiada informacji głosowej),
 • zamontowano oznakowania kierunkowe dla osób niewidomych (w siedzibie głównej urzędu - ścieżki naprowadzające na parterze, oznakowanie poręczy brajlem oraz wypukłymi strzałkami, prowadzącymi na piętra oraz oznakowanie toalet i pomieszczeń biurowych brajlem i wypukłą czcionką, w budynku przy ul. Nowej oznakowanie toalet i pomieszczeń biurowych brajlem i wypukłą czcionką),
 • zainstalowano urządzenia lub zastosowano środki techniczne i rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do pomieszczeń (windy, rozkładany podjazd dla wózków inwalidzkich zapewniający dostęp do sali konferencyjnej dla osób niepełnosprawnych),
 • zapewniono informację na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy (tablice informacyjne, portier, pracownicy Dziennika Podawczego),
 • zapewniono wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego,
 • zapewniono osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób (komunikaty dźwiękowe i świetlne, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia, ćwiczenia i instrukcje dla osób funkcyjnych w procedurze ewakuacji na wypadek wystąpienia zdarzeń niebezpiecznych), przy czym brak urządzeń wspomagających procedury związane z ewakuacją osób ze szczególnymi potrzebami.

Budynek przy ul. Ostrogskich 7 spełnia minimalne wymagania określone w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej. Przy wejściu głównym znajduje się miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami oraz z uwagi na to, iż wejście poprzedzone jest schodami, został zamontowany podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dostęp do pomieszczeń biurowych usytuowanych na piętrach odbywa się z poziomu parteru z wykorzystaniem windy. W budynku zapewniono informację na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy (tablice informacyjne, portier). Obiekt posiada także oznaczenia pomieszczeń biurowych i sanitariatów oraz poręczy w ciągu komunikacyjnym dla osób niewidomych w alfabecie Braille’a oraz w formie wypukłej. Istnieje także możliwość poruszania się po obiekcie z psem asystującym.

Budynek przy ul. Narutowicza 38 wyposażony jest w jedną pętlę indukcyjną powierzchniową (sala konferencyjna na parterze) oraz cztery pętle indukcyjne stanowiskowe (Dziennik Podawczy, punkt obsługi klientów w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa - pokój nr 105, biuro referatu ds. realizacji projektów z zakresu edukacji, kultury i spraw społecznych - pokój nr 320 oraz kasa - pokój nr 308). Budynek przy ul. Nowej 3 wyposażony jest w dwie pętle indukcyjne stanowiskowe (kasa - pokój nr 110 oraz punkt obsługi klientów - pokój nr 304), natomiast budynek przy ulicy Ostrogskich 7 - w cztery pętle indukcyjne na każdej kondygnacji - na parterze na stanowisku ds. transportu, na pierwszym piętrze w kasie oraz na sali obsługi klientów w spraw dotyczących praw jazdy, na drugim piętrze na sali obsługi klienta w sprawach dotyczących rejestracji pojazdów.

Pozostałe budynki nie są wyposażone w urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób głuchych.

Ponadto w 18 obiektach zlokalizowanych na terenie powiatu tarnowskiego, w tym w siedzibie głównej Starostwa, prowadzona jest obsługa klientów polegająca na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. 17 budynków udostępnionych jest przez inne podmioty publiczne. Dostępność architektoniczna tych obiektów przedstawia się następująco:

 • we wszystkich zapewniona jest informacja na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,
 • we wszystkich zapewniony jest wstęp osobie korzystającej z psa asystującego,
 • w 14 zapewniona jest możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób osób ze szczególnymi potrzebami,
 • w 13 z nich przestrzenie komunikacyjne są wolne od barier poziomych i pionowych,
 • w 14 zainstalowano urządzenia lub zastosowano środki techniczne i rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają osobom ze szczególnymi potrzebami dostęp do pomieszczeń.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strona internetowa Starostwa Powiatowego w Tarnowie posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • nawigacja klawiaturą
 • zmiana kontrastu
 • możliwość powiększenie wielkości liter
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Inne informacje i oświadczenia

 • Każdej osobie doświadczającej trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, Starostwo Powiatowe w Tarnowie zapewnia pomoc w załatwieniu sprawy urzędowej.
 • Pomoc ta realizowana jest przy udziale dostępnego on-line tłumacza języka migowego.
 • W celu skorzystania z tej formy pomocy, wystarczy zgłosić się osobiście w Starostwie w miejscu załatwiania sprawy.
 • Osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, może też samodzielnie nawiązać połączenie z tłumaczem języka migowego.
 • W tym celu wystarczy wejść na stronę internetową www.powiat.tarnow.pl, odnaleźć i kliknąć w piktogram (obrazek) dwóch migających dłoni. Tłumacz może pomóc osobie w kontakcie z pracownikiem Starostwa załatwiającym sprawę jak również pomóc w zapoznaniu się z treścią informacji zamieszczonych na stronie internetowej Starostwa.
 • Wszelkie informacje przekazywane podczas każdej formy kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego mają charakter poufny.
 • Obie formy pomocy są bezpłatne i dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • W załatwieniu sprawy, poza tłumaczem języka migowego, osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, ma także prawo do korzystania z pomocy osoby przybranej, która ukończyła 16 lat i została przez nią wybrana w celu ułatwienia porozumiewania się (podstawa prawna: ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się).

Informacja o zakresie działalności Starostwa Powiatowego w Tarnowie w polskim języku migowym (PJM)

Koordynator ds. dostępności w Starostwie Powiatowym w Tarnowie: Elżbieta Sterkowiec - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

 • Adres: Starostwo Powiatowe w Tarnowie ul. Gabriela Narutowicza 38, 33-100 Tarnów
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 146883359

Tłumacz Google

baner bottom 01 bip

baner bottom 01 infocar

centrum paderewskiego kasna dolna

toikiwop

strefa przedsiebiorcy

dwdjt