dzisiaj jest: 17 kwietnia 2024 r.   ::    imieniny: Klara, Robert, Rudolf

ikona facebookikona youtubeikona tłumacz języka migowegoikona login

 • Szczepienie lisów przeciwko wściekliźnie

  Szczepienie lisów przeciwko wściekliźnie

 • W Żabnie Zając Poziomka rozda nagrody

  W Żabnie Zając Poziomka rozda nagrody

 • Bezpłatne szczepienia przeciw pneumokokom dla seniora

  Bezpłatne szczepienia przeciw pneumokokom dla seniora

 • LXVII Sesja Rady Powiatu Tarnowskiego

  LXVII Sesja Rady Powiatu Tarnowskiego

 • „Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu tarnowskiego i m. Tarnów (I) – SZANSA NA SUKCES

  „Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu tarnowskiego i m. Tarnów (I) – SZANSA NA SUKCES"Szczepienie lisów przeciwko wściekliźnie

Szczepienie lisów przeciwko wściekliźnie Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach od 20 do 26 kwietnia 2024 roku zostanie przeprowadzona wiosenna akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepienie lisów obejmie obszar całego województwa małopolskiego. Akcja będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i wykonana poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów oraz jej ręczne wyłożenie. Czytaj więcej...


W Żabnie Zając Poziomka rozda nagrody

W Żabnie Zając Poziomka rozda nagrody Po raz 37. młodzi aktorzy - lalkarze z terenu małopolski zawalczą w Żabnie o Wielką Nagrodę Zająca Poziomki. Tegoroczny Przegląd odbędzie się w czwartek 25 kwietnia w Gminnym Centrum Kultury. Prezentacje konkursowych spektakli teatralnych rozpoczną się od godz. 10:00. W przeglądzie zaprezentuje się 8 spektakli teatralnych w wykonaniu dziecięcych i młodzieżowych zespołów. Czytaj więcej...


Bezpłatne szczepienia przeciw pneumokokom dla seniora

Bezpłatne szczepienia przeciw pneumokokom dla seniora Choroby pneumokokowe stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia, szczególnie dla starszych osób i z obniżoną odpornością. Od 1 września 2023 roku pojawiła się wyjątkowa możliwość skorzystania z bezpłatnych szczepień przeciw pneumokokom dla osób powyżej 65 roku życia z grup ryzyka. Biuro Projektu „Zdrowie Człowiek Profilaktyka” informuje o możliwości skorzystania ze szczepień przeciw pneumokokom chroniących m.in. przed zapaleniem płuc, zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych i sepsą. Wystarczy pójść do swojego lekarza POZ i skorzystać z darmowych szczepień. Czytaj więcej...


LXVII Sesja Rady Powiatu Tarnowskiego

LXVII Sesja Rady Powiatu Tarnowskiego W dniu 23 kwietnia 2024 r. (wtorek) odbędzie się  posiedzenie sesji Rady Powiatu Tarnowskiego VI kadencji. Początek obrad zaplanowano na godzinę 11:00. Sesja odbędzie się w Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej. Czytaj więcej...


„Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu tarnowskiego i m. Tarnów (I) – SZANSA NA SUKCES"

„Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu tarnowskiego i m. Tarnów (I) – SZANSA NA SUKCES W 2023 i 2024 roku, Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie realizuje projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu tarnowskiego i m. Tarnów (I) – SZANSA NA SUKCES" wdrażany w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027, Priorytet 6. Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Czytaj więcej...
Previous
Next

baner top pomoc osobom niepelnosprawnym

baner top geodezja

baner top internetowa rezerwacja wizyt wtk

Monitoring Powodziowy Powiatu Tarnowskiego

Informacja o działalności Starostwa Powiatowego w Tarnowie w tekście odczytywalnym maszynowo

Starostwo Powiatowe jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której Zarząd Powiatu i Starosta wykonują zadania powiatu.
Do zakresu działania Starostwa należy zapewnienie warunków należytego wykonywania przez powiat:

 • zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
 • zadań zleconych na mocy ustaw szczególnych,
 • zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej lub samorządowej, które nie należą do zakresu działania innych powiatowych jednostek organizacyjnych.

Do zadań Starostwa należy także kompleksowa obsługa organów powiatu umożliwiająca im wykonywanie zadań w ramach swoich kompetencji.

Podział zadań w urzędzie opisuje Regulamin Organizacyjny. Zadania realizują zgodnie z regulaminem organizacyjnym tworzące strukturę Starostwa Powiatowego w Tarnowie komórki organizacyjne: wydziały, biura, zespoły, pełnomocnicy oraz samodzielne stanowiska pracy.

Kierownikiem Starostwa Powiatowego jest Starosta. Kieruje on Starostwem, gospodaruje jego środkami finansowymi, ponosi odpowiedzialność za wyniki jego działania, zapewnia warunki sprawnej organizacji pracy oraz praworządnego i efektywnego funkcjonowania. Starosta kieruje Starostwem przy pomocy Wicestarosty, Etatowego Członka Zarządu, Sekretarza, Skarbnika Powiatu, Głównego Księgowego oraz kierowników komórek organizacyjnych Starostwa.

Starosta jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników Starostwa oraz kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.

Starosta może w drodze zarządzenia upoważnić Członków Zarządu, Sekretarza Powiatu i Skarbnika Powiatu do wykonywania niektórych zadań w zakresie kierowania Starostwem.

Starostwo Powiatowe w Tarnowie obsługuje mieszkańców 16 gmin wchodzących w skład powiatu tarnowskiego. Gminy te to: Ciężkowice, Gromnik, Lisia Góra, Pleśna, Radłów, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Skrzyszów, Szerzyny, Tarnów, Tuchów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Wojnicz, Zakliczyn, Żabno.

Mieszkańcy powiatu obsługiwani są w pięciu budynkach w Tarnowie. W budynku przy ulicy Narutowicza 38 pracują wszystkie komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy za wyjątkiem Wydziału Komunikacji i Transportu, który znajduje się na ulicy Ostrogskich 7, Wydziału Ochrony  Środowiska i Leśnictwa, który mieści się na ulicy Urszulańskiej 19 oraz Wydziału Geodezji i Referatu Scaleń i Wymiany Gruntów, które znajdują się w budynku przy ulicy Nowej 3.

Nasi mieszkańcy najczęściej zwracają się do nas w sprawach związanych z:

 • rejestracją pojazdów i wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami - do Wydziału Komunikacji i Transportu,
 • wydawaniem decyzji o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, rejestracją dzienników budowy, przyjmowaniem zawiadomień o rozpoczęciu robót, rejestracją książek obiektów budowlanych, przyjmowaniem zgłoszeń na roboty budowlane niewymagające uzyskania pozwolenia na budowę - do Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa,
 • wydawaniem kart wędkarskich, rejestracją jednostek pływających o długości do 24 m, prowadzeniem rejestru zwierząt objętych zakazem handlu, wydawaniem zaświadczeń, że grunt (działka) nie jest lasem - do Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa,
 • wnioskowaniem o współorganizację imprez kulturalnych i promocyjnych, wnioskowaniem o skierowanie do szkoły specjalnej, wpisaniem klubów sportowych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Tarnowskiego - do Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji,
 • wydawaniem wyrysu lub wypisu z ewidencji gruntów i budynków - do Wydział Geodezji,
 • postępowaniem reklamacyjnym dotyczącym zakupu towarów i usług - do Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów,
 • realizowanymi programami polityki zdrowotnej oraz projektami na rzecz osób niepełnosprawnych - do Zespołu ds. Zdrowia i Polityki Społecznej,
 • zgłoszeniem znalezionych przedmiotów do Biura Rzeczy Znalezionych - do Wydziału ds. Ochrony Ludności, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich,
 • udzielania przez powiat nieodpłatnej pomocy prawnej - do Wydziału Rozwoju Powiatu.

Jak załatwić sprawę w Starostwie?

 • można napisać pismo i wysłać je na adres: Starostwo Powiatowe w Tarnowie, ul. Narutowicza 38, 33-100 Tarnów
 • można wysłać e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • można zadzwonić na numer telefonu: +48 146883300
 • można wysłać fax na numer: +48 146883310
 • można wysłać pismo za pomocą platformy ePUAP
  ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Aby wysłać pismo tym sposobem potrzebny jest internet i swoje konto w ePUAP.
  Adres skrytki ePuap: ESP:/4nm0ek36nd/skrytka
 • można przyjść do Starostwa i spotkać się z pracownikiem w godzinach pracy urzędu
 • można przyjść i zostawić pisma oraz inne dokumenty na Dzienniku Podawczym Starostwa
  Jest to okienko na parterze, przy którym otrzymasz potrzebną informację.

Wszystkie informacje o powiecie, w tym numery telefonów do pracowników Starostwa można znaleźć na stronach internetowych: https://www.powiat.tarnow.pl i https://bip.malopolska.pl/sptarnow

Jak pracuje Starostwo?

Starostwo Powiatowe w Tarnowie otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Wyjątkiem jest Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa oraz Wydział Transportu i Komunikacji, które czynne są od 7:00 do 15:00.
W przypadku rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami wizytę w urzędzie można zaplanować za pośrednictwem Internetowej Rezerwacji Wizyt, znajdującej się na stronie internetowej https://kolejka.powiat.tarnow.pl

KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
Kierownik Zespołu ds. Zdrowia i Społecznej
/-/
Elżbieta Sterkowiec
19.09.2022 r.

Tłumacz Google

baner bottom 01 bip

baner bottom 01 infocar

centrum paderewskiego kasna dolna

toikiwop

strefa przedsiebiorcy

dwdjt